כניסת חברים

אתם מגשרים? אנחנו קוראים לכם!

בימים אלה מוקם 'מרכז גישור ודיאלוג בקהילה' אצלנו במועצה, שמטרתו חיזוק החוסן האישי והקהילתי של תושבי ויישובי המועצה, באמצעות תהליכי גישור וישוב סכסוכים פרטניים וקהילתיים.

יעדי המרכז הם:

● ישוב סכסוכים בהסכמה ובדיאלוג - מתן מענה לקונפליקטים ולסכסוכים ברמת הפרט והקהילה, ביניהם- סכסוכי שכנים וסכסוכים פנים קהילתיים, בין תושב להנהלת היישוב, בין תושב למועצה.
● הטמעת השפה הגישורית כדרך ליישוב סכסוכים בהסכמה - הנחלת תרבות של ניהול מחלוקות בקהילה מתוך אוירה של שותפות, אחריות, סובלנות וכבוד הדדי.

פרופיל המגשרים: (נשים וגברים)

• המגשרים יהיו בעלי תעודת הסמכה בקורס גישור בסיסי מאת מוסד המוכר על ידי הנהלת בתי המשפט.
• המגשרים יהיו בעלי ניסיון מעשי בגישור – בוגרי תכנית פרקטיקום או בעלי ניסיון בניהול של 10 תהליכי גישור לפחות.
• המגשרים יהיו אנשים שתחום הגישור ובניית הסכמות בקהילה קרוב לליבם.
• המגשרים יהיו בעלי רצון ונכונות לקחת חלק ביוזמה חברתית חדשה לרווחת תושבי המועצה וקהילותיה.
• המגשרים יהיו תושבי המועצה או בעלי תפקידים ביישובים ובמועצה, המייצגים את המגוון התרבותי והמקצועי הרחב הקיים בה.
• המגשרים יהיו מחויבים לתהליכי הלמידה וההכשרות שיתקיימו במרכז הגישור, שמטרתם הרחבת הידע המקצועי, יצירת שפה מקצועית משותפת, שיתוף בחוויות מתהליכי הגישור והעמקת ההכרות האישית בינם לבין עצמם.
• המגשרים יהיו מחויבים לאמות המידה המקצועיות והאתיות ולנהלי העבודה של מרכז הגישור.
• המגשרים יהיו זמינים לפעילות גם בשעות אחה"צ והערב כמובן תוך תאום מלא איתם.
• המגשרים ייקחו חלק בפעילות מרכז הגישור ויהיו שותפים בהטמעת השפה הגישורית ובחשיפת שירותי הגישור של המרכז בקרב הקהילות השונות במועצה ובעלי עניין רלוונטיים.
• המגשרים יפעלו בהתנדבות מלאה.


תהליך הפניה והקבלה:
● יש לשלוח קורות חיים אל לוטם יניב מרכז גישור, לדוא"ל  Lotemy@galil-elion.org.il עד 16.8.16
בהם מפורטים ההכשרה, הידע והניסיון בגישור, בהתייחס לפרופיל המתואר לעיל.
● יש לצרף תעודות הסמכה בגישור ובפרקטיקום בגישור או לפרט את 10 תהליכי הגישור אותם ניהל המגשר, מבלי לחשוף את שמות הצדדים (סוג הסכסוך, מספר מפגשי הגישור שנדרשו כדי לטפל בו, כיצד הגיע הגישור לסיום).
● המגשרים יעברו ראיון אישי על ידי ועדה מקצועית ממיינת מטעם מרכז הגישור.
● יוזמנו לראיון רק מגשרים העונים על הקריטריונים שצוינו להלן, מביניהם יבחרו אלה שימצאו מתאימים ליעדי המרכז ולאופיו (בשנה הראשונה יקלטו לפעילות עד 6 מגשרים ובהמשך יתחדש הגיוס בהתאם לצורך).