כניסת חברים

הכפרבלומים מס' 11 - יוני 2016

ילדי הקראטה, בשמת כוכב בסיור בקיבוץ תהלוכת הטרקטורים ואילן שליידר עוזב את המלון.