כניסת חברים

מוקדים - ראש השנה 2016
מוקד 1 מוקד 2 מוקד 3 מוקד 4 מוקד 5 מוקד 6 מוקד 7 מוקד 8 מוקד 9
מנור מרגלית דובי גילה רובין רחל קרידן זהר אפרתי ששון יחזקאל רן ניב ארזי שלומית מאיר דהדי
המאירי יהודית אורנה מרגלית לורי רימון אבשלום כהן אריק בהט מורן טינסקי חנן ברמן נורמה זיו זאבי צביה
המאירי גינה פלטיאל אהובה ידין כהן פורת יונתן שושנה קצב בקר נרליאנסקי גרגורי פרנסי אלן שטרן נעמה פלד
אורון אנה גוריאנוב שלומית רובינשטיין חדוה סבגי גלזר סרף ניצה אלנקוה יפתח דהדי
ברנקל ולר צביקה שרה בנארי גלוסקין נטליה ציונה פישר יהודית פרסר 
רותם ברק שירה קזקו עליזה שוחט
מוקד 10 מוקד 11
שץ אמנון חגי גולן
אורה לבנון קרן סונדק
צבי שולמן רונדה
יזהר שולמן מרים אבין
שרי רזילי דני גולן
גולן יחזקאל
רינה רונן
ששון נעם