כניסת חברים

הזמנה לקבוצת מיקוד - פעילים חברתיים בקיבוצים
אנו מתחילים בהנעת מהלך של רישות וחיבור השותפים הרבים לעשייה חברתית ומעורבות בקרב הקיבוצים. לשם כך ניפגש לקבוצת מיקוד שמטרתה למידה, הכרות והחלטות משותפות על המשך הדרך והיעדים החשובים לנו.

מצורפת כאן הזמנה עבורכם ולינק לטופס הרשמה מקוון שיסייע לנו להיערך ולעדכן אותכם אם יהיה בכך צורך.

מוזמנים להעביר הלאה לחברות וחברים רלוונטיים שאולי פספסנו,
לפרסם במייל לחברים, בעלון הישוב ועל לוח המודעות, מקסימום יקבלו פעמיים...

מצורף הלינק לטופס הרשמה.

מצפים לראותכם,
הצוות התנועתי למעורבות חברתית

חניק מרשק, יורי קנדל, מאיה שפיר, הילית בן צבי וגיל מושקוביץ.