כניסת חברים

רשימת מוקדים - ארוחת ערב חג העצמאות 2017
מוקד 1מוקד 2מוקד 3מוקד 4מוקד 5מוקד 6מוקד 7מוקד 8מוקד 9
קרידן נטליישראלי אבנרדגן שבעניב שושיעמרם רפירץ בועזדהדיקרידן נריביאלי אביהו
גורדון זיובר ששת שוששירצקי שירליניב אברהםניר פרץ תמירץ אילנהדהדי יפתחשחר דוד ומריםברנקל
יהודית פרסרריכנטל שושיאמזלג שימעוןניב דניאלששון יחזקאלאילין רודפלג נעמהזלינבאבא אריאלהשחם רינה
לוי פרחשבטיאל אביטלאבני אלה ברמן חנןאפרתי זהררץ רמי ארנון רןכהן יסמיןהמאירי איתי
ראוך יוסיבנארי דוביאבני בריאלנקוה ניצהאזולאי רמיחרמון אביגיל

קריצלר רעות
שלידר עופרה
אבני יניבברלגונסקי גרגורי
דיין עודד

ציונה פישר
פישר יורם
מוקד 10מוקד 11מוקד 12מוקד 13מוקד 14מוקד 15מוקד 16מוקד 17מוקד 18מוקד 19
מרגלית דוביפורת עופרישולמן שלומיתרזילי שריבן הרוש יחיאלרונן רינהברק רענןמנור הדסאלן פרנסירימון יקי
מרגלית מתןפלטיאל עמרםשולמן יזהרבן שושן יוסיטוביהו סימהסונדק יאירכהן שלומיתאורון שחרשטרן בועזמוקוטוב דליה
פלטיאל שאולפורת יונתןשץ אמנוןבן גל שיריזכאי סימההניג זאברימון לוריהמאירי יהודיתארזי שלומיתשדמי יעל
בן צבי אדוהאמיתי אריקאבישי טלשאשא ערןשחר אסתרארונסון רונדהולר צביקהביתן שמואלארז משהששון דני
פלטיאל נעמןיאור ארנוןשוהם טלנבידזדה דורוןזהר דבורהכהן רביב מיכלרובינשטיין שלומיתהמאירי גינהבקר ניליגולן דני
דהן אירה
לבנון אסףאלמליח ריקישטרן אסףזהר נירהרובין אמיתיביתן גלסרף רוחמהגולן דרור
מרגלית גלעד
לבנון אייל
בן הרוש יחיאלתשובה אורטלקזקופראן יוחאיקורן משהגולן חגי


לבנון אורה


חודורובאורון נועהורדי זאבגולן אפרת


לבנון רחל
סטארס לאה ששון רותי


גינטר דוידה