כניסת חברים

הכפרבלומים מס' 23- מאי -יוני 2018
שבועות, חן ודנה רז-ברטוב ומשחק גמר כדורסל ילדים דרמטי במיוחד. כולל קולאז' שבעים שנה של ריקוד המגל במלואו.