כניסת חברים

הנדון: מסיבה בגן הפקאן – להבות הבשן

לכבוד

 

שלום רב,

 

הנדון: מסיבה בגן הפקאן – להבות הבשן

בתאריך ה-30.9.18 -יום ראשון- ערב חג שני של סוכות- בשעה 20:00, עד שני 1.10.18 שעה 17:00 יתקיים אירוע ב"גן פקאן". מדובר על אירוע שני של אותו מפיק שקיבל את אישרנו בתחילת 2018 לביצוע שני אירועים בשנה זו.

חשוב לציין כי במועד האישור למסיבה זו טרם פנו אלינו מהפקת פסטיבל "מטאור" שהתקיים לפני שבועיים ויצר סמיכות בין שני האירועים, למרות זאת חשבנו שנכון יהיה לאשר את קיום פסטיבל "מטאור" בגלל האופי המיוחד שלו, ובדיעבד אנו שמחים על החלטה זו.

 

ככלל, המועצה מאפשרת קיומם של עד שלושה אירועים גדולים ומתמשכים בשנה אחת. אירועים שמקבלים את אישור כל הרשויות הרלוונטיות. יחד עם זאת,  לאחר מסיבה זו נבצע שוב דיון במועצה לגבי מדיניותנו לשנת 2019.

 

ביום שני- חג שני של סוכות- בגמר המסיבה צפוי עומס בכבישים להבות הבשן- צומת הגומא. מומלץ לנסוע בדרכים עוקפות ולהתעדכן במצב הדרכים ב-waze.

 

בברכה,

                                               

                                                                                          אסף לנגלבן

                                                                         מנהל אגף מוניציפאלי

      וקב"ט המועצה

     

                                                      

    העתק: גיורא זלץ, ראש המועצה.

                 עידית חמל, מנכ"ל.