כניסת חברים

הבחירות לרשויות המקומיות
שלום לכולם,

ביום שלישי 30.10.2018 יערכו הבחירות לרשויות המקומיות. ראשית, חשוב לציין שזהו יום שבתון ארצי, שנועד לעודד את בעלי זכות ההצבעה לקחת חלק בהליך הדמוקרטי. ננסה לעשות סדר ולהסביר למי ועל מה מצביעים ביום הבחירות.

בחירות לראשות המועצה האזורית הגליל העליון
שני מתמודדים הציגו את מועמדותם לראשות המועצה: גיורא זלץ (להבות הבשן), ראש המועצה המכהן, המבקש את אמון הציבור וקורא לבחור בו לקדנציה שניה, וגד יעקובי (מעין ברוך). בשבועות הקרובים יגיעו שני המועמדים לכפר בלום לפגוש את התושבים. מומלץ לבוא, לשמוע ולהשמיע.

נציג/ה במליאת המועצה
מליאת המועצה מורכבת מנציגי הקיבוצים במועצה ומראש המועצה והיא בעלת הסמכות לדון ולאשר את הנושאים שהוגדרו תחת סמכותה בחוק: לחוקק חוקי עזר, לפקח על פעילות המועצה ולבקר את התנהלותה. חברי המליאה מהווים נציגים ישירים של כל קיבוץ והם הכתובת של תושבי הקיבוץ להעלאת נושאים לדיון במליאה.
חברי המליאה מכהנים כחברי הוועדות הסטטוטוריות במועצה, כגון: ועדת מכרזים, מלגות, תמיכות ועוד. בנוסף, פועלות ועדות רשות ציבוריות כגון: תקציב, נוער ואסטרטגיה. חברי המליאה מאשרים מדי שנה את תקציב המועצה על פי מדדים שנקבעו ואושרו על ידי משרד הפנים.
הנהלת האג"ק מבקשת להעמיד לבחירה כנציגת המליאה של כפר בלום, את סיון בר טוב. אנו מאמינים שעל מנת לחזק את הקשר עם המועצה האזורית ולהשפיע טוב יותר על ההחלטות הנוגעות לכל תושבי המועצה והישוב, יש חשיבות  גדולה לכך שהמועמדת שלנו (סיון בר טוב), הינה חברת ועד ההנהלה של האג"ק.
אנו מקווים שבמליאת המועצה שתבחר יהיה ייצוג משמעותי יותר לנשים, בהשוואה להרכב המליאה בקדנציה האחרונה, שבה כיהנו שלוש נשים בלבד, מבין עשרים ותשעה חברי/ות מליאה.

הוועד המקומי
השלטון המקומי במרחב הכפרי בנוי כמערכת דו-רבדית, בה הוועד המקומי מהווה את הרובד התחתון והמועצה אזורית הינה הרובד העליון. הקשר בין היישוב למועצה האזורית מתנהל דרך הוועד המקומי.
בעבר, כשרוב תושבי כפר בלום היו חברי אגש"ח, הוועד המקומי היה בזהות ועדים עם מזכירות הקיבוץ (לימים הנהלת האגש"ח). בבחירות הקודמות, בשנת 2012, רוב תושבי כפר בלום לא היו חברי אגש"ח, אך מכיוון שלא הוגשה לועדת הבחירות רשימה אחרת, החליט משרד הפנים להשאיר את המצב על כנו, כך שהנהלת האגש"ח שימשה למעשה גם כוועד המקומי של  כפר בלום.
לקראת הבחירות הקרובות החליט משרד הפנים, שבקיבוץ בו יש רוב לתושבים שאינם חברי אגש"ח, יתקיימו בחירות לוועד המקומי והנהלת האגש"ח לא תוכל לשמש עוד כוועד מקומי. בכדי שלא יווצר מצב של ריבוי  הנהלות, הוחלט בהנהלת האג"ק להגיש את כל חברי וועד ההנהלה כרשימה אחת, ולהציע לתושבי כפר בלום לבחור ברשימה זו. אם חברי הרשימה יזכו באמון הציבור, יווצר מצב בו תתקיים למעשה זהות פרסונלית בין הנהלת האג"ק לוועד המקומי. מצב זה יאפשר ניהול טוב ומקצועי של תחומי האחריות המוניציפליים.
לסיכום, אנו קוראים לכל בעלי זכות הבחירה להצביע ולהשפיע בשלושים באוקטובר. ההצבעה תקבע את עתיד המועצה האזורית הגליל העליון ואת האופן בו ינוהל קיבוץ כפר בלום בתחומים המוניציפליים.

בברכה,
יוחאי וולפין
אסף שטרן