כניסת חברים

תקציב 2019
חברי האגודה הקהילתית מוזמנים 
מחר 8.4 בשעה 20:30 במועדון להצבעה על תקציב האגודה  לשנת תקציב 2019
להתראות , אסף ויוחאי.
מסמכים מצורפים