כניסת חברים

מטע ופרדס

הפרדס כולל שלשה זנים עיקריים, אשכולית אדומה, ושלשה מינים של כליפים, אור, הדס ומינאולה. שטח הפרדס 690 דונם. המטעים כוללים אפרסק, נקטרינה, מישמש, שזיף ורימון. שטח המטעים 200 דונם.