כניסת חברים

ועדת ביקורת - פרוטוקול 4


פרוטוקול ועדת ביקורת – דיון מס' 4 – 12/12/14

 

נוכחים: אורי, משה וחיים.

במפגש נדונו:

סטטוס מימוש החלטות מדיון קודם.

ההמלצות מסתמנות מדו"ח הביקורת על הוצאות החינוך.

עדכון מישיבות הנהלת אג"ק.

 

במפגש סוכמו ההחלטות הבאות:

1.אורי יפגוש בשבוע הקרוב את היועץ המשפטי בנוגע לבדיקת ההיבט המשפטי של תשלום מס לאג"ק על-ידי תושבים שאינם חברים באג"ק, משה ואורי יציגו את תוצאות הבדיקה לחברי הועדה במפגש הקרוב.

במסגרת הפגישה עם היועץ המשפטי, יברר אורי את מעמדה של הנהלת האג"ק כוועד יישובי, ואת התקנון והחוקים המחייבים את ועדת הביקורת, בדגש על השתתפות בישיבות הנהלת האג"ק.

2. אורי ומשה יבקשו ממנהל הקהילה להשלים להם את הפרוטוקולים של הנהלת האג"ק מתחילת כהונתה, אורי ירכז ההחלטות בטבלת מעקב ויקבל ממנהל הקהילה סטטוס מימוש להחלטות אלו. אורי יפיץ הטבלה לחברי הועדה טרם המפגש הקרוב.

 
3. חיים יפיץ לחברי הועדה את הטיוטה הסופית על מנת לקבל את אישור חברי הועדה טרם הפצתה להערות הנהלת האג"ק.

4. מפגשה הבא של הועדה יזומן לעוד כחודש על ידי משה.

 

כתב: חיים עמרני – יו"ר ועדת הביקורת.

מאשרים:

אורי ברטוב –

משה אלמליח –

חיים עמרני -