כניסת חברים

ועדת ביקורת
יו"ר הועדה:
חיים עמרני

חברי הועדה:
אורי ברטוב
משה אלמליח
גינה המאירי
ליטל בר אפרייםהועדה תקיים מפגש אחת לחודש.

נדרשים 3 חברי ועדה במפגש בכדי לאשר נושא לביקורת או לאשר העברת דוח להנהלה וכדומה.

במקרה של שוויון בהצבעת חברי הועדה ליו"ר הועדה מוקנה קול נוסף.


חיים עמרני 050-6291195

ליצירת קשר במייל