כניסת חברים

סיכום ישיבות
1. סיכום ישיבת הנהלת אג"ק מיום 18.6.2015: פניית ו. חינוך בנושא: טיפול בנגע הסמים והתנהגויות סיכונייות באזורנו, הצעת חיים עמרני לתקנון לועדת חינוך, וכתב מינוי למנהלת החינוך ויו"ר ו.חינוך. לסיכום לחצו כאן.

2. סיכום ישיבת הנהלת הקהילה אגש"ח 1559(18/15) מיום 21.6.2015 : הודעות, הצעות לבחירת נציגי ציבור להנהלה הכלכלית ולבחירת מרכז נציגי כפר בלום בהנהלה הכלכלית. לסיכום לחצו כאן.

3. פרוטוקול מס. 3/15 מישיבת ועד-הנהלה אחזקות כפר-בלום – ההנהלה הכלכלית: עדכון עסקי, שינוי מבנה ארגוני, מעמד האכסניה, דיווח תוכנית-אב וחשמל סולארי. לפרוטוקול לחצו כאן.

4. סיכום ישיבת ועדת קליטה מס. 38 מיום 21.6.2015: קידום שכונת הבנים ושאלות שהועלו ע"י ועדת קליטה בנושא. לסיכום לחצו כאן.