כניסת חברים

שם פרטי
משה טוביה
תאריך לידה
1/1/1891
מקום לידה
לוצין לטביה
תאריך פטירה
2/5/1974
מקום פטירה
כפר בלום
בן/בת זוג
רחל

 אביו של ישראל המאירימשה טוביה סוטליצין נולד בעיירה לוצין בלטביה וחי בה מרבית חייו. איש פעיל מאוד היה מנעוריו – ניגן בתזמורת כלי הנשיפה של העיירה, היה מנהל מכבי – האש בלוצין.

יהודי אדוק מאוד היה, ורוח היהדות ואהבת העם בערו בעצמותיו. הרוח זו ניהל את ביתו, היה ראש הקהילה היהודית בלוצין, ברוח זו גם חינך את ילדיו, שהציונות הייתה להם קשר ישיר עם הרוח היהודית ששררה בבית.

את מוראות המלחמה עבר בלטביה – איבד שני בנים במלחמת העולם השנייה. לאחר המלחמה חזר ללוצין ושיקם את בית הכנסת הראשון בעיירה. כן עסק בנאמנות בציון קבר אחים ליהודי לוצין, שנפלו במלחמת העולם השנייה.

ארצה עלה עם רעייתו אסתר רחל ב-1954, וכאן מצא כר נרחב לפעולתו. עבד כל ימיו בפחח, וידיו הברוכות עסקו, תיקנו, שכללו ועשו. אך עיקר מרצו הופנה להכנסת "אידישקייט" לקיבוץ – פעל ללא לאות עד שזכה להקים בית כנסת לתפארת בכפר בלום. ועם הקמת בית הכנסת, הפעיל אותו עד יומו האחרון, דואג ל"מניין", משתדל לקרב מבוגרים וילדים לתפילה.

איש פעיל ומתעניין, מעורה בקיבוץ, קשור אל כל מבוגר וילד – וכולם מכירים אותו ומעורבים בכל מעשיו. זכה לחיות בחייק משפחתו המתרחבת, אך הקיבוץ כולו היה משפחתו.

יהי זכרו ברוך.

 

הדלקת נר זיכרון