כניסת חברים

אחסון רהיטים ישנים בבית-אריזה
לחברים שלום,
הנדון:     אחסון רהיטים ישנים בבית-אריזה

כידוע, בשני חדרים בבית-האריזה מאופסנים חפצים ישנים של חברים במשך שנים רבות.

בעקבות פניה מההנהלה הכלכלית/ הנהלת האחזקות ואישור הנהלת האגש"ח, בכוונתנו לפנות חדר אחד מהשניים ולרכז בחדר אחד את כל החפצים שהינם בעלי ערך לבעליהם, על פי בחירת החבר.

כל מי שמעוניין להמשיך לאחסן את חפציו בבית-אריזה, מתבקש לפנות ללינדסי בין
התאריכים 2-3-4/11, בשעות הבוקר.

מחיר האפסון יהיה - 10 ₪ לחודש למ"ר.

יתר החפצים יפונו כאמור.

שלכם,
ליאת אלימי.