כניסת חברים

אזהרה חמורה***אזהרה מהבריכה***

אנו מבקשים ליידע את הציבור שעל פי הוראות משרד הבריאות והנחיותיו, בכדי לשמור על איכות מי הבריכה בהתאם לתקנים,אנו מבצעים במשך כל עונת הרחצה, טיפולים רנדומלים למים בשעות הלילה לאחר סגירת הבריכה לרחצה.
טיפולים אלו מבוצעים באמצעות הכנסת כמקלים בריכוז גבוה, ועל כן ישנו סיכון בריאותי חמור לבוא במגע עם המים בשעות הלילה.

*****ראו הוזהרתם*****