כניסת חברים

איגרת ראש המועצה גיורא זלץ-יולי 2017
מאזן המועצה, מהפכה בתחבורה הציבורית אצלנו - קווים חדשים, תדירות גבוהה, מסלול חדש, וגם ציוד לצוותי החירום, ועדכון מאבק חקלאי הגליל.