כניסת חברים

אסיפה כללית לחברי אגש"ח
אסיפה כללית לחברי אגש"ח. מס. 184 -   ב מ ו ע ד ו ן

בהשתתפות:
אילן פלטו.

יום חמישי, 25.1.2018 בשעה 20:00

יו"ר: אביהו ביאלי

 על סדר היום:

 אישור תכנית עבודה של מגזר עסקי.

 להתראות,

 אביהו ביאלי                    
יו"ר האגש"ח