כניסת חברים

226 קיבוצים משלמים פנסיה בגובה של מעל ל-40% מהשכר הממוצע במשק
מתוך אתר הקיבוצים

עליה דרמטית של 47% במספר הקיבוצים שתיקנו בשנה האחרונה את תקנות הערבות ההדדית; בחודש ינואר הקרוב, יזכו חברים משלושה קיבוצים שונים, לקבל סיוע מקרן סל"ע.

 
במסגרת סיכום השנה של אגף חברה קהילה ותרבות, עולה כי בתחילת שנת 2015 ישלמו 226 קיבוצים פנסיה בגובה של לפחות 40% מהשכר הממוצע במשק. זאת לעומת 154 קיבוצים שעמדו בפרמטר זה בתחילת שנת 2014. עליה מרשימה זו (כ-47%), משקפת את סופו של תהליך, שהחל לפני שנה, אל מול רשם האגודות השיתופיות, שבא לתקן את תקנות הערבות ההדדית באשר לגובה הפנסיה. בסוף התהליך הוסכם על תקנה חדשה לפיה הפנסיה המינימאלית תהיה בגובה של 40% מהשכר הממוצע במשק וכי כל תוספת לכך תהיה על פי מרכיב של וותק. בקיבוצים בהם כבר משלמים פנסיה של מעל ל- 40%, יחול מרכיב הוותק רק על התוספת לפנסיה המשולמת מיום פורסם התקנה. בשל המצב של ממשלת מעבר, התקנה עדין לא אושרה. יחד עם זאת, שמחה לבשר ד"ר רינת גלילי, מנהלת האגף, כי בעקבות פניית התנועה הקיבוצית, הזדרזו קיבוצים רבים להכיל תקנה זו הלכה למעשה, ולהבטיח בכך רשת ביטחון ראויה.

 
בנוסף לכך ולקראת ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית, גאים לדווח באגף החברה קהילה ותרבות, על כך שכבר בחודש ינואר הקרוב, יזכו חברים משלושה קיבוצים שונים, לקבל סיוע מקרן סל"ע.

 
קרן סל"ע (בעבר נקראה -קרן שפ"ע), מתחילה לפעול ביעודה לטובת חברים שפנו ונמצאו זכאים לכך. קרן זו הוקמה לצורך סיוע לחברי קיבוצים שקיבוצם אינו יכול לשלם את הפנסיה על פי התקנות ואין להם מקורות הכנסה נוספים מלבד קצבאות הביטוח הלאומי. בשנה האחרונה, נקבעו הקריטריונים לזכאות וגויסו תרומות לקופת הקרן, וכן גובשו נהלי הקרן ודרכי העברת הכספים לזכאים.

 
לדברי ד"ר גלילי, פעילות הקרן מגלמת את הדאגה והמחויבות של הכלל כלפי הפרט: "אני גאה כי לא פסה הסולידריות ברחבי התנועה הקיבוצית וכי קיבוצים שמצבם הכלכלי מאפשר זאת, תרמו ברוחב לב כדי לסייע לאותם חברי קיבוצים הנזקקים".