כניסת חברים

ילדים

 • אלון ביתן

  22/12/1972 - 14/3/1989
 • יקותיאל (קותי) ברנקל

  26/3/1955 - 4/8/1972
 • נוגה ליבנה

  14/7/1946 - 5/3/1947
 • קורן מיכל

  14/11/1950 - 19/7/1954
 • גדעון ניב

  18/9/1940 - 24/10/1945
 • בן ציון סונדק

  20/5/1945 - 8/4/1946
 • אורית שוחט

  12/8/1953 - 9/3/1955