כניסת חברים

גד"ש כפר בלוםהגידולים משתנים מדי שנה בהתאם לביקוש, מחזור הזרעים וכמות המים. השנה מגדלים חיטה ותלתן בבעל. בשלחין מגדלים עגבניות לתעשיה, אבטיח, בטנים, אפונה, תירס וכותנה על שטח כולל של 2360 דונם.
בנוסף יש גידול של שקדים על שטח של 560 דונם.


טלפון:054-7948402
פקס:04-6948777
דוא"ל: gad_ash@kbm.org.il