כניסת חברים

לול

בחוה שלנו יש שישה לולים בשטח של כעשרה דונם(הממוצע בלולים בגליל עליון כשבעה דונם)
כושר הייצור שלנו הוא כ-160,000 פטמים בחמישה מידגרים בשנה.
בפועל אנחנו מגדלים כ-135,000 מתוקף הסכם צימצום כמויות שנעשה ע"י כל גורמי גידול העופות בארץ לצורך הגנה על התמורה לתוצרת.
החוה בכפר בלום נמצאת בשותפות-אינטגרצי- אליה שייכים רוב מישקי גליל עליון.
אנחנו שני עובדים קבועים מזה מספר עשורים ומקבלים שירותי שיווק והכנת לולים מהאינטגרציה.
משך גידול העופות הוא כשישה שבועות אינטנסיביים  ובתום הגידול ניכפת עלינו הפסקה ארוכה מבעבר כנגזרת מההסכם המוזכר לעיל.