מלגות הוקרה ועידוד יוצרים עם הוצאת ספרם בתחום השירה, הפרוזה והדרמה לשנת 2021

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

מלגות הוקרה ועידוד יוצרים עם הוצאת ספרם בתחום השירה,

הפרוזה והדרמה לשנת 2021 

 

המטרה: הוקרה ועידוד יוצרים עם הוצאת ספרם בתחום השירה, הפרוזה והדרמה, לרבות ספרים תיעודיים הקשורים להוויית קיבוצי המועצה והקהילות בה.

 

קריטריונים לקבלת מלגה:

 1. זכאות לקבלת מלגה הינה עבור הוצאת ספר.

ספר משמעו: הדפסת היצירה והוצאתה לאור כמהדורה של לפחות 250 עותקים:

 • ספר שירה, פרוזה או דרמה.
 • ספר שנושאו נוגע בהוויית קיבוצי המועצה והקהילות בה.
 1. האמנים הינם תושבי קבע באחד מקיבוצי המועצה האזורית (מלווה באישור הוועד מקומי וצילום תעודת זהות).
 2. הפנייה תוגש ע”י היוצר, מלווה בהצגת הספר או טיוטא, עלויות הוצאתו של הספר ומקורות מימונו.
 3. גובה הסיוע ליוצר עד 4000 ש”ח
 4. המלגה תוענק ליוצרים שעומדים בקריטריונים להוצאת ספרם, ולא יאוחר משנה מיום הוצאת הספר.
 5. ניתן לקבל מלגה אחת ל-3 שנים, מגיש בקשה אשר קיבל מלגה ב-5 השנים הקודמות, תועבר בקשתו לסוף רשימת המבקשים.
 6. השתתפות המועצה מותנת בהשתתפות המבקש וגורמים נוספים כפי שמפורט במקורות המימון בסעיף 3 לעיל.

 

כללי

 1. הודעה בדבר כינוס הועדה לחלוקת מלגות לאמנים מקומיים, תשלח חודש מראש למזכירויות ולוועד המקומי של קיבוצי המועצה, בצירוף הקריטריונים, על מנת שתפורסם בכל אמצעי ההפצה המקובלים בקיבוצים.
 2. ההודעה תפורסם באתר האינטרנט של המועצה, בעיתונות המקומית ובלוחות המודעות האלקטרוניים בקיבוצים.
 3. הועדה תאסוף את הפניות שיתקבלו אצלה, תיבחן התאמתן לקריטריונים ותפעיל את שיקול דעתה.
 4. הועדה רשאית ליזום פניות למאן דהו ולעודד הגשת בקשה.
 5. החלטת הועדה בדבר חלוקת המלגות תפורסם באתר האינטרנט של המועצה, בנוסף להודעה שתשלח למקבלי המלגה.

 

את הפניות לוועדה יש להגיש עד לתאריך 25.4.2021- לידי עפרה פרץ- מזכירת מנכ”לית המועצה, מועצה אזורית הגליל העליון ד.נ. גליל עליון, 0000121 /

ofrap@galil-elion.org.il

 

חברי הועדה הציבורית: גלית אורי- חברת מליאה קדרים, עמיחי דעי- חבר מליאה נאות מרדכי, רועי רשקס- חבר מליאה סאסא, אגמון חגי- נציג ציבור מעין ברוך, יהודה לוי- נציג ציבור הגושרים, עידית חמל- מנכ”לית המועצה, זהרה דגן – מנהלת אגף תפו”ח, רותם מנור – מנהלת מחלקת תרבות, עפרה פרץ-מזכירת הועדה.

 

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן