מלגת הוקרה ועידוד לאמנים מקומיים בתחום האומנות הפלסטית ואומנויות הבמה והמוסיקה לשנת 2021

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

מלגת הוקרה ועידוד לאמנים מקומיים בתחום האומנות הפלסטית ואומנויות הבמה והמוסיקה  לשנת 2021

 

המטרה: הענקת מלגה שתסייע לאמנים לממש פרויקט אומנותי בתחום אומנותם

 

קריטריונים לקבלת מלגה:

 1. המלגה תוקדש לתחום האומנות ותינתן לצורך מימוש וסיוע לאמנים פלסטיים, לאמני תיאטרון הבמה והמוסיקה על מנת להעמיד תערוכה או פרויקט אומנותי או לאירוע הוקרה , למפעל חיים, של אומנים גלילים.
 2. האמנים הינם תושבי קבע באחד מקיבוצי המועצה האזורית (מלווה באישור תושב וצילום תעודת זהות).
 3. הפניה לסיוע תוגש ע”י האמן בצרוף פרוט הבקשה ומטרת הסיוע, תיאור הפרויקט, תיעוד עבודותיו ומקורות המימון.
 4. גובה הסיוע לאומן 4000 ש”ח.
 5. עדיפות גבוהה לעוסקים בפועל באמנות לאורך זמן, עדיפות פחותה ליצירה פרי עבודה חד פעמית.
 6. ניתן לקבל מלגה אחת ל-3 שנים, מגיש בקשה אשר קיבל מלגה ב-5 השנים הקודמות, תועבר בקשתו לסוף רשימת המבקשים.
 7. המלגה תוענק ליוצרים שעומדים בקריטריונים עם מימוש הפרויקט או הצגתו בליווי מכתב מאוצר הגלריה, או הקרנת בכורה פומבית של הסרט וכדו’,
 8. ניתן יהיה להגיש פרויקט רק עד שנה מסיומו.

כללי

 1. הודעה בדבר כינוס הועדה לחלוקת מלגות לאמנים מקומיים, תשלח חודש מראש למזכירויות ולוועד המקומי של קיבוצי המועצה, בצירוף הקריטריונים, על מנת שתפורסם בכל אמצעי ההפצה המקובלים בקיבוצים.
 2. ההודעה תפורסם באתר האינטרנט של המועצה, בעיתונות מקומית ובלוחות המודעות האלקטרוניים בקיבוצים.
 3. הועדה תאסוף את הפניות שיתקבלו אצלה, תיבחן התאמתן לקריטריונים ותפעיל את שיקול דעתה.
 4. הועדה רשאית ליזום פניות למאן דהו ולעודד הגשת בקשה.
 5. החלטת הועדה בדבר חלוקת המלגות תפורסם באתר האינטרנט של המועצה, בנוסף להודעה שתשלח למקבלי המלגה.

 

את הפניות לוועדה יש להגיש עד לתאריך 25.4.2021 – לידי עפרה פרץ- מזכירת מנכ”לית המועצה, מועצה אזורית הגליל העליון ד.נ. גליל עליון, 0000121 /

ofrap@galil-elion.org.il

 

חברי הועדה הציבורית: גלית אורי- חברת מליאה קדרים, עמיחי דעי- חבר מליאה נאות מרדכי, רועי רשקס- חבר מליאה סאסא, אגמון חגי- נציג ציבור מעין ברוך, יהודה לוי- נציג ציבור הגושרים, עידית חמל- מנכ”לית המועצה, זהרה דגן – מנהלת אגף תפו”ח, רותם מנור – מנהלת מחלקת תרבות, עפרה פרץ-מזכירת הועדה.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן