ריכוז סיכומי ישיבות הנהלת אגש”ח קהילה מיוני 2018

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 09/18 מיום 15/6/2018

נוכחים: שחר אורון, רענן ברק, תמר פרסנס, מעין משה, עופרה שליידר, אבשלום כהן, ננסי יטרה-שץ, רינה שחם, גלית שלח, רוית אדר.
חסרה: רקפת הדני-פרסר.

על סדר היום:

 1. פרידה מועד-ההנהלה המסיים
  מוזמנים: חברי הנהלות מסיימות: הנהלה פעילה, הנהלה אסטרטגית
  התקיים מפגש חגיגי וארוחת בוקר בהשתתפות חברי הוועדות המסיימות והחדשה. נאמרו דברי סיכום ותודה לחברי ההנהלות היוצאות והובעו ציפיות לעבודת ההנהלה החדשה.
  הוענק שי צנוע לחברי ההנהלות המסיימות.
 2. ועדת קלפי
  על פי תקנון כפר-בלום הקלפי לבחירת יו”ר אגש”ח והנהלת אגש”ח תקף. בעקבות חילופי ההנהלה יש לבחור ועדת קלפי חדשה באסיפה.
 3. מינוי בעלי זכות חתימה
  ההנהלה אישרה את מורשי החתימה הבאים:
  יוסי קוטיק, רינה שחם, שושי ניב, ירדנה בנארי, גלית שלח, אמרון שדמי.
 4. אינפורמציה:
  בישיבת ההנהלה היוצאת אושר להביא לאסיפה תכנית תקציב השקעות מחנה.
 5. אישור בחירת יועץ מלווה
  ההנהלה אישרה לצוות מצומצם לבדוק ולהמליץ להנהלה על יועץ שילווה את התהליך של בניית חזון והסכמות, מבנה ארגוני, עומק הפרטה ונושאים נוספים שיעלו.
 6. הבהרת סוגיות משפטיות הקשורות להנהלה.
  מוזמן: עו”ד יונתן גולדשטיין
  עו”ד גולדשטיין הבהיר להנהלה החדשה סוגיות של סמכות, אחריות, חובת נאמנות.

רשמה: רינה שחם

 סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 10/18 מיום 25/6/2018

נוכחים: ננסי יטרה-שץ, רקפת הדני, מעין משה, אבשלום כהן, שחר אורון, תמר פרסנס, רענן ברק, עופרה שליידר, רינה שחם – יו”ר.

גלית שלח – מנהלת אגש”ח.

חסרה: רוית אדר – מנהלת מש”א

על סדר היום:

 1. קביעת יום ושעת ישיבה מחדש או אשרור החלטה מישיבה קודמת.
  הוחלט לקיים ישיבות הנהלת אגש”ח בימי שלישי בש’14:00.
 2. פנייה לסבסד שכר דירה של נכדים חיילים שהוריהם בני משק אך אינם חברי אגש”ח.
  מוזמנות: נירה זוהר ונועה אורון
  תמצית הדיון: נועה ונירה פנו לאשר באופן חריג לנכדיהן שאינם בנים להורים חברי אגש”ח לשלם שכ”ד בגובה שכ”ד שגובים מבני אגש”ח בגין היותם בני משק נינים למייסדים ונכדים לפונות.
  בדיון הועלו דעות שמציגות משמעויות מורכבות של הסוגייה:
  יש להתייחס לעובדה, שבאותה כיתה ישנם בנים נינים של מייסדים שהוריהם אינם חברים בקיבוץ, אך הם חברי אג”ק;
  החדרים שופצו במימון אגש”ח לכן יש לכלול בשכר הדירה את עלות השיפוץ;
  בקיבוץ המתחדש חברים יכולים לעזור לבנים או נכדים מכספי שיוך פירות הנכסים.
  מאידך, מבחינה ערכית שירות צבאי ושנת שירות חשובים – הוצע לתת הנחה 30% לכל החיילים באג”ק. מפאת קוצר זמן הצעה זו תידון בנפרד בישיבת ההנהלה הבאה.
  הוחלט לדחות את הפנייה.
 3. מוועדת קליטה – פניית מועמדת לקליטה להתקבל יחידה לחברות ללא בן זוגה.
  מוזמנות: רותם ברק – רכזת קליטה, מ.ש. – מועמדת לקליטה.
  תמצית הדיון: יש משמעות לכך שמקבלים זוג ולא חצי משפחה, בייחוד כאשר יש להם ילדים משותפים. אם חו”ח נוצר מצב שצריכים עזרה מיוחדת, באחריות האגש”ח ושני ההורים להשתתף בכך.
  הוחלט לדחות את הפנייה ולגבות את עמדת ועדת קליטה שיש לשמור על העיקרון לקלוט משפחות שלמות.
 4. דיווח: התקדמות צוות איתור מומחה תוכן-תהליך בניית חזון והסכמות.
  תמצית הדיון: התפתח דיון על צוות היגוי התהליך, הרכבו ודרך איושו.
  מפאת קוצר זמן המשך הדיון נדחה לישיבה הבאה.
 5. פניית יונתן פורת לאשר 3,000 ש”ח הפקת לוח שנה מגנטי לראש השנה לחברים.
  מפאת אי-בהירות לגבי הקשר בין אגש”ח לאג”ק הוחלט לקיים בירור נוסף ולדחות את הנושא לישיבה הבאה.

סיכמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 11/18 מיום ראשון 3/7/2018

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, מעין, עופרה, אבשלום, רוית, גלית.

חסרה: ננסי

על סדר היום: 

 1. פניית יונתן פורת – ארכיון לאשר מימון 3,000 ₪ לוח שננה מגנטי
  הוחלט לאשר את הפנייה.
 2. מכרז לרכזת רווחה
  מוזמנות: רוית אדר – מנהלת מש”א, יהודית המאירי – רכזת רווחה מסיימת. הוצג נוסח מכרז לתפקיד רכז/ת רווחה.
  הוחלט לאשר את הנוסח המעודכן של מכרז פנימי לתפקיד רכז/ת רווחה. גובה המשרה 50%.
  אם לא יימצא אדם מתאים באגש”ח, המכרז יהיה חיצוני. המועמד יאושר באסיפה.
 3. תהליך חברתי – צוות היגוי – המשך דיון
  התקיים דיון, לא התקבלו החלטות.
 4. הצעה לסבסד דירות חיילים בני אג”ק ב-30% – על בסיס מקום פנוי
  הוחלט לדחות את ההצעה.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 12/18 מ-10/07/18

נוכחים: עופרה שליידר, מעין משה, תמר פרסנס, שחר אורון, רקפת פרסר, רינה שחם, אבשלום כהן, רענן ברק.

גלית שלח, רוית אדר.

חסרה: ננסי יטרה-שץ. 

 1. הצעת נפגעי השיוך
  לפני כשנה וחצי הוחלט באסיפה להקים צוות שיביא הצעה להנהלה ואח”כ לאסיפה בסוגיית 27 בתי אב של חברי קיבוץ אשר הוריהם נפטרו לפני “היום הקובע”. הצוות ניסח הצעה שהוצגה בישיבה.
  הוחלט לקיים מפגש נוסף של הצוות על מנת להכין הצעה עדכנית שתובא לדיון ציבורי ואחר כך תוגש לאסיפה.
 2. ועדת ביקורת
  לפי התקנון של כפר לבום אין חובה להקים ועדת ביקורת, אך מבחינה ציבורית זה חשוב.
  הוחלט להמליץ לאסיפה לאשר הקמת ועדת ביקורת בת שלושה חברים, להוציא קול קורא לבחירת חברי הועדה בקלפי. הועדה שתיבחר תמנה יו”ר מתוכה, ותתקשר עם מבקר מקצועי חיצוני. הועדה תתחיל לפעול לאחר אישור תקציב 2019 (שכר טרחה מבקר) ותפעל בכפוף לרשימת מושאי הבדיקה שיקבעו על ידה מידי שנה.
 3. פנייה לארח תושבים מעוטף עזה
  רחלי לבנון פנתה ביוזמה לארח תושבים מעוטף עזה.
  הוחלט עקרונית בעד, אבל מותנה בהגשת תוכנית מסודרת עם עלויות ומשמעויות.
 4. תהליך חברתי לבניית חזון והגעה להסכמות
  הוחלט להתקדם באיתור מומחה תוכן=תהליך ויחד איתו להקים את צוות ההיגוי.

סיכמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 13/18 מ-24/07/18

נוכחים: עופרה שליידר, מעין משה, תמר פרסנס, שחר אורון, רקפת פרסר, רינה שחם, ננסי יטרה-שץ, רענן ברק.

גלית שלח, רוית אדר.

חסר: אבשלום כהן. 

 1. עתיד המכבסה, שנמצאת בפעילות גרעונית

לאור הנתונים המספריים, המראים שהמכבסה בגירעון, התקיים דיון על 4 אפשרויות:

 • להמשיך במתכונת הקיימת, עם גירעון מצטבר
 • לסגור את המכבסה
 • להפעיל במתכונת מצומצמת, כפי שיוחלט
 • להוציא את הפעלת המכבסה למפעיל חיצוני

הוחלט לקיים פגישה של נציגי ההנהלה: שחר, עופרה וגלית עם נציגי המלון – דובי ודנית. המשך הדיון נדחה לישיבה הבאה ואחריה יפורסם בציבור.

     2.  השתת שכר דירה אחיד לכל השוכרים

הוצגו שתי הצעות:

 1. בדיון בדירקטוריון תשתיות הוחלט להמליץ לבטל הנחות לצעירים ולהשית שכרר דירה אחיד לכל השוכרים.
 2. מול הצעת דירקטוריון תשתיות הוגשה הצעת הורי צעירים לתת הנחה בשכר דירה לבני חברים.

הוחלט להביא להחלטת האסיפה את שתי ההצעות.

 

    3. דיווחים

  • “נפגעי השיוך”
   התקימה פגישה של צוות נפגעי השיוך עם גלית ורינה. בעקבותיה הוחלט לקיים פגישה של הנהלת אגש”ח וצוות נפגעי השיוך עם עו”ד יונתן גולדשטיין כהכנה לדיון באסיפה.
  • מכרזים – כוח אדם = רוית
   • ועדת קלפי – יש רשימה של 5 מועמדים. הרשימה תוצג אן בלוק באסיפה.
   • רכזת רווחה – הייתה בעיה בזמן הפרסום ולכן דרוש זמן נוסף למכרז.
  • ועדת ביקורת
   הוחלט להביא הצעה לאסיפה לבחור ועדת ביקורת משותפת לקהילה ולתאגידים, בת 3 חברים שייבחרו בקלפי. חבר אחד מתוכם יכהן כיו”ר. הועדה תכין נושאים לבדיקה. יש למצוא מבקר מקצועי ולתמחר עלויות הביקורת.
    

סיכמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 14/18 מ-07/08/18

נוכחים: עופרה שליידר, מעין משה, תמר פרסנס, שחר אורון, רקפת פרסר, רינה שחם, ננסי יטרה-שץ, רענן ברק.

גלית שלח, רוית אדר.

חסר: אבשלום כהן. 

 1. השקעות:
 • פניית יונתן פורת – ארכיון: להשקיע 10,000 ₪ מימון שלטי שימור אתרים ו-15,000 ₪ מימון דיגיטציה.

          הוחלט לאשר 15,000 ₪ השקעות צרכניות לארכיון.

 • פניית יהודית המאירי להשקיע 2,500 ₪ מזגן בקוסמטיקה.
  הוחלט לאשר את הפנייה. כמו כן, הוחלט שבמקרה של “תקלת שבר” יאושר סכום עד 5,000 ₪ ע”י יו”ר ומנהלת אגש”ח ויימסר דיווח להנהלה.

2. עתיד המכבסה הפועלת גרעונית (המשך מישיבה קודמת)
בחנו את המחיר שהמלון מוכן לשלם והגענו למסקנה שלא ניתן להפעיל את המכבסה במחיר כזה. ההנהלה פונה למלון להוציא את הכביסה לגורם חיצוני עד סוף אוגוסט 2018. ההנהלה תמשיך לדון עד עתיד המכבסה בישיבה הבאה.

3. בריכת השחייה
התקיים סיעור מוחות מקדים לדיון עתידי בנושא לקראת עונת הרחצה 2019.

4. דיווח: סיום שימוש במזוט להפעלת הקיטור
לבקשת משה שליט, מנהל מח’ איכות הסביבה במועצה האזורית הצגנו אישור מהרשויות המוסמכות להפעלת הקיטור. שליט אישר שאנחנו פועלים כחוק. לבקשתו, הקיבוץ ישלח אליהם הודעת התחייבות להפסקת השימוש עד 31/12/2018.

 

סיכמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 15/18 מ-14/8/18

 

נוכחים: אבשלום כהן, עופרה שליידר, מעין משה, תמר פרסנס, שחר אורון, רקפת פרסר, רינה שחם.

גלית שלח, רוית אדר.

חסרים: ננסי יטרה-שץ, רענן ברק.

 על סדר היום: סוגיית נפגעי השיוך

מוזמנים:

 • עו”ד יונתן גולדשטיין
 • צוות נפגעי השיוך: דובי בנארי, אביהו ביאלי, שחר אורון (חבר ההנהלה).
  חסר: שמואל ביתן

באסיפת חברי הקיבוץ הוחלט למנות צוות שיביא הצעה להנהלה ולאסיפה.
הצוות גיבש הצעה. עו”ד יונתן גולדשטיין הסביר את ההצעה.

בתום הדיון הוחלט להמליץ להביא את ההצעה לאסיפה ולקיים הצבעה בקלפי.

סיכמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 16/18 מיום 21/8/18 

נוכחים: עופרה שליידר, ננסי יטרה-שץ, מעין משה, תמר פרסנס, רקפת הדני-פרסר, שחר אורון, רענן ברק, רינה שחם

גלית שלח, רווית אדר.

חסר: אבשלום כהן

על סדר היום:

תקציב קהילה – סיכום חצי שנתי.
מוזמן: אורי פלוסר – חשב

הוצג דו”ח ביצוע חצי שנתי של תקציב הקהילה.

התשתיות הישנות גורמות לעלויות פחת גבוהות של חשמל ומים.

נושא פחת החשמל בטיפול חברת החשמל.

נושא פחת המים בטיפול דירקטוריון תשתיות.

 

סיכמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 17/18 מיום 04/09/18

נוכחים: רענן, מעין, ננסי, עופרה, תמר, רקפת, שחר, רינה.

גלית, רוית.

חסר: אבשלום.

 1. ברכה והרמת כוסית לראש השנה.
 2. הצעת שינוי הסדר נסיעות בריאות.
  מוזמנות: יהודית המאירי, חגית יורוביץ.
  ההצעה פורסמה לציבור ע”י יהודית המאירי.
  הוחלט לעשות 3 חודשי ניסיון ולפי הנתונים לקבל החלטה לקראת תקציב 2019.
 3. בחירת רכז/ת רווחה.
  מוזמנת: יהודית המאירי.
  הוחלט להמליץ לאסיפה למנות את חן ברטוב לרכזת רווחה ב-50% משרה. ההצבעה תהיה בקלפי.
 4. שי לחג.
  הצעה מטעם משאבי אנוש – רוית אדר:
  1 להפסיק לחלק תווי שי לחברים רק בשל היותם חברים.

2.1 חברים שעובדים בקיבוץ יקבלו תווי שי כמו כל עובדי הקיבוץ השכירים.
3.1 פנסיונרים שאינם שכירים בחוץ ימשיכו לקבל שי מהקיבוץ בגובה השי הניתן לעובדי הקיבוץ.

הוחלט לאשר את ההצעה.

 1. פנייה לתרום לכדורסל גליל עליון.
  הוחלט לדחות את הפנייה, מאחר שוועדת תרומות כבר חילקה הקצאות לתרומות השנה.

הערה: בדיעבד התברר שהפנייה הייתה מיועדת לקראת בניית תקציב 2019 ולכן תובא לדיון במסגרת תרומות של הקיבוץ ב-2019.|

 1. עדכונים.
  1 מכבסה

מלון פסטורל הוציא את הכביסה למכבסה חיצונית.
מתארגנים מחדש, כולל החלפת המזוט למקור אנרגיה נקי עד סוף 2018.

 • תהליך חברתי לגיבוש הסכמות על חזון, אורחות חיים ועומק ההפרטה:
  • הוחלט לעבוד עם ליווי מקצועי של חברת “מודוס”.
  • הקמת צוות היגוי לתהליך גיבוש הסכמות חזון, הפרטה, אורחות חיים
   בהמלצת הגוף המקצועי שנבחר הוחלט לגבש רשימת חברים וחברי הנהלה להובלת התהליך ולא לפרסם “קול קורא”, וזאת על מנת לוודא ייצוג הולם של מגוון חברי הקיבוץ מבחינת, גיל, מגדר, השקפה, יכולת לעבוד ולתרום בעבודת צוות וזמינות.

רשמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 18/18 מיום 2/10/18

נוכחים: רענן, מעין, ננסי, עופרה, תמר, רקפת, שחר, רינה.

גלית, רוית.

חסר: אבשלום.

 1. אישור תקנון קרן סיוע = קרן “עזרה הדדית” (מגירה בתוך קרן מילואים שמתנהלת כאגודה עם תקנון נפרד)
  מוזמנות: שרה בנארי, שושי ניב, ירדנה בנארי

וועדת קרן סיוע מבקשת מהנהלת אגש”ח:
(1) לדון בתקנון קרן סיוע המעודכן ולהמליץ לאשרו באסיפה.
תקנון הקרן בתוקף משנת 2003 .
התקנון עודכן בשנת 2012 ואושר בהנהלה, אך לא הובא לאישור האסיפה.
עדכון נוסף מ-2016 בוצע בוועדה, אך לא אושר בהנהלת אגש”ח ובאסיפה.
(2) לאשרר לשנתיים נוספות את הרכב חברי קרן הסיוע ולהמליץ לאסיפה לאשרר את הרשימה כגוש אחד (אן בלוק).
שרהלה בנארי רכזת וועדה של “קרן סיוע”, שמונתה ע”י הנהלת קרן המילואים ואושרה ע”י האסיפה.
בקרן הסיוע צריכים להיות בנוסף לרכזת 5 חברים שאינם בעלי תפקידים, מהם לפחות 3 שאינם חברים בקרן המילואים עצמה.
שאר חברי הוועדה: מורן טינסקי, עופרה שליידר, שושי ניב, אבנר רימון, רוחמה סרף.
הוועדה מכהנת קדנציה של 4 שנים. הוועדה הנוכחית נבחרה בשנת 2016 לכן נדרש אשרור לשנתיים נוספות.
בסיכום הדיון הוחלט:

 1. להמליץ לאסיפה לאשר את התקנון המעודכן.
 2. להמליץ לאסיפה לאשרר את הרכב הוועדה לשנתיים נוספות.
 3. לחזור לגבות סכום תשלום חודשי 30 ₪ לחבר.
 1. עדכון תקנון משאבי אנוש
  צוות אד הוק בריכוזה של רווית, שכלל את גלית שלח – מנהלת אגש”ח, יהודית המאירי – רכזת רווחה, ורינה שחם – יו”ר אגש”ח הכין לדיון בהנהלת האגש”ח הצעת תקנון משאבי אנוש מעודכן. הנהלת אגש”ח התבקשה להמליץ לאסיפה לאשר את התקנון המעודכן.
  הוחלט להמליץ לאסיפה לאשר תקנון משאבי אנוש מעודכן.

סיכמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 19/18 מיום 9/10/18

נוכחים: אבשלום, עופרה, מעין, תמר, שחר, רענן, רינה
גלית, רוית

חסרים: ננסי, רקפת 

 1. דגשים לתהליך החברתי – הנחיות לצוות ההיגוי ומובילי התהליך:
  הוחלט לשים דגש על
  עומק ההפרטה – היקף השירות הציבורי מול העברה לאחריות אישית. תוצאות הבירור אמורות להשתקף בסופו של תהליך בתקציב הקהילה.
  נושאים נוספים ו/או נגזרים שיידונו בהמשך: 

  1. בריכת השחייה
  2. תב”ע – גודל היישוב – דמוגרפיה
  3. יחסי בעלים (חברים) – אחזקות
  4. קשרי אג”ק – אגש”ח
  5. שדרוג תשתיות
  6. קיבוץ תיירותי – אי נוחות, תשתיות, נוי, חזות
  7. שיוך פירות נכסים
  8. הצבעות באסיפה או בקלפי.

למרות הרצון לבנות את תקציב 2019 בשונה מבניית התקציב בשנתיים האחרונות, צפוי שהתקציב ייבנה במתכונת שנה שעברה מתוך הערכה שהתהליך החברתי לא יסתיים לפני פסח תשע”ט / אפריל 2019.

 1. הצעה לעדכון נוהל השכרת דירות
  הצעת עדכון נוהל השכרת דירות באה להתאים את התקנון למציאות.
  הוחלט להמליץ לאסיפה לאשר את העדכון ולהזמין את עו”ד יונתן גולדשטיין להסביר את התקנון המעודכן באסיפה.
 2. צוות כספי
  ע”מ לוודא שכספי הקהילה נמצאים תחת בקרה נוספת, החזרנו לתפקוד גוף שפעל בעבר – ועדה כספית.
  בצוות זה חברים: שירלי סירצקי (מרכזת), שחר אורון, תמר פרסנס, ירדנה בנארי וגלית שלח והוא ייפגש אחת לחודש.
  פעילות הועדה תהיה מכוח שמעניקה לה ההנהלה ותאשר לה לפעול בשמה ולחזור אליה עם המלצות בתחומים הבאים:
 1. פיקוח על יתרות הקהילה.
 2. אופי תיקי ההשקעות.
 3. מדיניות לקיחת הלוואות.
 4. מדיניות השקעות.
 5. פנסיה – נהלים ומעקב (בשיתוף עם צוות פנסיה)
 6. קשר מול העסקים, לגבי כספים נכנסים ויוצאים – (יובהר כי השמירה על הפרדת העסק מהקהילה קריטית לשני הצדדים)
 7. קבלת עדכון רבעוני מהאחזקות.
 8. מתן דיווח חצי-שנתי להנהלה לגבי יתרות הקהילה.

הוחלט לאשר את הרכב הצוות הכספי ותחומי פעילותו.

 

סיכמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 20/18 מיום 22/10/2018

נוכחים: מעין, רענן, ננסי, עופרה, תמר, רקפת, שחר, רינה, גלית

חסרים: אבשלום, רוית

 1. שינוי מבנה הנהלת אחזקות:
  מוזמנים: יוסי רקח – יו”ר אחזקות, גלעד מרגלית – נציג הבעלים באחזקות, דן לבנון.
  יוסי רקח הציג תמונת מצב של העסקים ומבט לעתיד והגדיר את תפקיד האחזקות – ייצור דיווידנד גבוה לאורך זמן לבעלים. הושם דגש על הפרדת העסק מהקהילה ועל שדרוג תהליכי בקרה בתוך פעילות התאגידים בגבולות ברורים של סמכות ואחריות.
  התקיים דיון על הליך השינוי של מבנה ועד האחזקות.
  בסיכום הנהלת האגש”ח מבקשת שהשינוי בהרכב ועד האחזקות יובא לאישור האסיפה.
 2. הצבעות בקלפי:
  1. נדחתה ההצעה להעביר את כל ההחלטות להכרעה בקלפי.
  2. מערכת הצבעות ממוחשבת בקלפי
   מוזמנת: טל לבנון.
   טל הוזמנה על פי בקשת ההנהלה כמנהלת אתר / רכזת תקשורת להסביר את ההיבטים הטכניים של הצבעות אלקטרוניות והציגה את המערכת הממוחשבת.
   אושרה ההצעה לקיים הצבעה בקלפי במערכת ממוחשבת.

 

סיכמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 21/18 מיום 6/11/2018

נוכחים: מעין, ננסי, עופרה, רקפת, שחר, רענן, אבשלום, רינה, גלית, רוית.

חסרה: תמר

מוזמנת: נועה גופר מחברת מודוס, מלווה את התהליך החברתי

 

הישיבה הוקדשה להיכרות של נועה עם הנהלת האגש”ח ולהגדרת ציפיות מהתהליך החברתי שנועה מלווה.

חברי ההנהלה הציגו את עצמם, הסבירו מה הניע אותם להיבחר להנהלה: רצון להיות מעורבים, להשפיע, לשנות.

חברי ההנהלה התייחסו למטרת התהליך – מה רוצים שיקרה בתור הנהלה וכחברי הקיבוץ והעלו את הנקודות הבאות:

יש צורך להגיע להסכמות; לגשר על פערי דורות בהתחשב במבנה הדמוגרפי; להגדיר מי ומה אנחנו בעשור הבא; לבנות מסגרת רעיונית לביסוס תקציב ל-5 השנים מ-2020; להחליט מה עומק ההפרטה הרצוי; להסכים על דרך קבלת החלטות והתנהלות בקהילה; להחליט על מבנה ארגוני שונה; להתגבר על החשש להעביר את המושכות לכוחות צעירים.

בסוף השיחה הוחלט לצרף עוד חבר/חברה צעיר/ה לצוות היגוי.

 

סיכמה: רינה שחם

 

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס. 22/18 מיום 13.11.18

נוכחים: מעין, תמר, ננסי, שחר, רקפת, רענן, רינה, אבשלום, עופרה, רוית, גלית

מכבסה / מזוט – הצעת עופרה לתפעול 
הוצגה תכנית ל-2019 בהתבסס על נתונים שהגישה עופרה הכוללת גם התייעלות בהתאם לשינויים של מעבר לחשמל וקיטון שטח הפעילות.

ס”ה השקעות: 11,000 ₪.
בשנת 2019 המכבסה תסיים בהפסד של כ-95,000 ₪.

נושא עתיד המכבסה עלה לדיון כעת היות שעד סוף 2018 חייבים להפסיק להשתמש במזוט ולעבור למקור אנרגיה אחר. לכן לא ניתן לחכות לסיום התהליך החברתי של בירור עומק ההפרטה הרצוי.

מכיוון שהתחזית מצביעה על חוסר איזון צריך להחליט באסיפה האם רוצים לסבסד את הפעילות ואם כן, בכמה?

מצד אחד, הוצגה בקשה לתת צ’אנס ולהמשיך לסבסד פעילות גרעונית בשנה הקרובה.

מנגד – הייתה התנגדות לסבסוד שמשמעותו מימון שירות למעט חברים ע”י חברים שכבר מממנים עלויות כביסה בביתם.

הוצע לתת לחברים חלופה של שירותי כביסה אבל ללא סבסוד.

כמו כן, נאמר שכקהילה שמונחית ע”י עקרונות חברתיים, אין לנו כלים לנהל עסק.

בשלב ההצבעה עופרה יצאה בשל ניגוד עניינים בין חברותה בהנהלה לבין היותה מנהלת המכבסה.

הוחלט להביא את הנתונים כפי שהוצגו בהנהלה לדיון באסיפה ולהצבעה בקלפי.

הוחלט להמליץ לדון באסיפה ולהצביע בקלפי לא לסבסד את המכבסה.

 

רשמה: רינה שחם

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס. 23/18 מיום 20.11.18

נוכחים: מעין, תמר, ננסי, שחר, רקפת, רענן, רינה, רוית, גלית

חסרים: אבשלום, עופרה

 1. אופן חלוקת רווחי התאגידים בשנת 2019
  מוזמנת: שירלי סירצקי (ועדה כספית).

על פי התחזית רווחי התאגידים המועברים יקטנו בכ-4 מיליון ש”ח. הרווחים משמשים הן לתקציב הקהילה והן לחלוקת פירות הנכסים לחברים.
מוצעות שתי חלופות:

 • א. שני שליש מהסכום החסר יקוצץ מתקציב הקהילה ושליש מחלוקת פירות הנכסים.
 • ב. שני שליש מהסכום החסר יקוצץ מחלוקת פירות הנכסים ושליש מתקציב הקהילה.

הוחלט להמליץ לאשר את סעיף א’. כלומר הקיצוץ המשמעותי יהיה בתקציב הקהילה. 

 1. המכבסה

הוחלט להביא שתי חלופות לאסיפה:

 • א. לסגור את המכבסה ולתת לחברים שירות חלופי ע”י קבלן חיצוני.
 • ב. להמשיך לקיים את המכבסה בסבסוד של כ-90,000 ₪ בשנה.

הוחלט להמליץ על חלופה א’.

 

סיכמה: רינה שחם

 

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס. 24/18 מיום 27.11.18

נוכחים: שחר, תמר, רקפת, עופרה, ננסי, מעין, רינה, גלית, רוית.

חסרים: רענן, אבשלום.

 1. קבלה לחברות של נעמה ואבישי גורדון
  מוזמנת: רותם ברק רכזת ו. קליטה

לקראת סיום חצי שנת מועמדות של נעמה ואבישי גורדון בנובמבר 2018 ההנהלה ממליצה לאסיפה לאשר קבלתם לחברות בהצבעה בקלפי.

 1. הסדרת תחומי אחריות אגש”ח / אג”ק / ועד מקומי

לפני כ-12 שנים הוקמה האגודה הקהילתית בכפר בלום והוחלט על חלוקת תחומי אחריות וסמכות בין האגש”ח לאג”ק.

לאורך השנים חלו שינויים, בין השאר נכנס גורם נוסף, הועד המקומי.

נוצר צורך להסדיר מחדש את תחומי האחריות בין שלושת הגופים.

עקרונות יסוד בהחלטות ההסדרה:

 • כל החלטה על שינוי ומעבר של תחומי אחריות ועיסוק חייבת להיות בהסכמה של שתי האגודות.
 • יש להחליט על האצלת סמכות ואחריות בהתאם לחוק או לסטטוטוריקה.
 • הסדרת תחומי האחריות והסמכות תעוגן בהסכם משפטי בין האגודות.

ההיבטים שיש לשקול בקביעת תחומי העיסוק: אחריות סטטוטורית, מי הנהנה? מסורות והרגלים (רמת שירות וכו’), בשלות תקציבית ללקיחת אחריות? מה כדאי ללמוד מהנהוג בקיבוצים אחרים?

בפני ההנהלה הוצג מודל תחומי עיסוק בין אגש”ח, אג”ק וועד מקומי.

הוחלט להמליץ לאסיפת האגש”ח לאשר את הצעת החלוקה.

הוחלט שנושא חלוקת הסמכויות והאחריות יידון מחדש אחרי תקופה מוסכמת.

הוחלט להקים צוות אד הוק לבדיקת סוגיית שירותי המרפאה.

יש לקבל את אישור שתי האסיפות (אג”ק ואגש”ח) להסדרה.

 

 1. הצבת שלט פרסום או “נתרם ע”י ” גוף חיצוני במתקני הספורט
  לצורך שדרוג מתקני הספורט בכפר-בלום פנה יוסי קוטיק, המנהל העסקי של אחזקות כפר בלום, לקבל אישור להציב שלט “נתרם ע”י”. בקשתו אושרה פה אחד.

 

סיכמה: רינה שחם

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח 25/18 מיום 4/12/18

נוכחים: רינה, מעין, שחר, תמר, רענן, ננסי, רקפת, גלית, רוית.

חסרים: עופרה, אבשלום

 1. תקנון קבורה
  מוזמנות יהודית המאירי וחן ברטוב.
  צוות אד הוק לעדכון תקנון קבורה כך שיתאים לדרישות החוק פנה לקבל אישור הנהלת האגש”ח להמליץ לאסיפה על העדכון. בצוות ישבו יוחאי – מנהל אג”ק, גלית – מנהלת אגש”ח, אמרון ויהודית ה.
  תחום קבורה ביישוב שייך לאג”ק, אך מאחר ששטח בית העלמין בבעלות האגש”ח, הנושא הובא לדיון בהנהלת האגש”ח.
  הובהר שעל פי חוק כל מי שחבר באג”ק יכול לקבור בני-משפחה מקרבה ראשונה של הורים וילדים בלבד.
  בדיון הוצעו מספר תיקונים בנוסח.

הוחלט להמליץ לאסיפה לאשר את הנוסח המעודכן (מצ”ב).

 1. דוכני ממכר

ההנהלה דנה בהסדרת נושא דוכני ממכר בקיבוץ.

הוחלט שמכירת סחורה על שטח פרטי – באחריות החבר המארח.

הצבת דוכני ממכר בשטח ציבורי – בתיאום ואישור מנהלת אגש”ח קהילה.

סיכמה: רינה שחם

 

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 26/18 מיום 11/12/18

נוכחים: רינה, מעין, שחר, תמר, רענן, ננסי, אבשלום, גלית, רוית;

חסרה: רקפת.

1. ערעורים על החלטות הנהלה והחלטות אסיפה
מוזמן: עו”ד יונתן גולדשטיין
ההנהלה למדה את ההיבטים השונים של הנושא בעזרת עו”ד גולדשטיין. הוחלט לטפל בסוגיית הערעורים כשנסיים להכין את תקציב 2019.

2. תקציב 2019

מוזמן: אורי פלוסר – חשב.

ההנהלה למדה את תמונת המצב של תקציב 2018 כהכנה לדיון על תקציב 2019.

3. עדכונים:

  • עופרה הודיעה על החלטתה להפסיק חברותה בהנהלת האגש”ח.
  • ישיבות הנהלת האגש”ח יתנהלו לסירוגין בבוקר ואחה”צ על מנת להקל על חברי ההנהלה להשתתף בישיבות.

רשמה: רינה שחם

 

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 27/18 מיום 18/12/18

נוכחים: רינה, מעין, שחר, תמר, רענן, ננסי, אבשלום, גלית, רוית;

חסרה: רקפת.

 1. תקציב קהילה 2019 – המשך דיון
 2. עדכון:
  חגי גולן יצטרף כחבר להנהלת אגש”ח. חגי הבא בתור לפי תוצאות הקלפי מיום 1/6/2018, אחרי שרוחמה סרף ויתרה על הצטרפותה להנהלה.

רשמה: רינה שחם

 

סיכום ישיבה הנהלת אגש”ח מס’ 28/18 מ-25.12.18 

נוכחים כולם:
מעין, שחר, תמר, רענן, ננסי, אבשלום, רקפת, חגי, רינה, גלית, רוית.

 1. תקציב 2019:
  • סעיפי רווחה
   מוזמנות: חן, רכזת רווחה; יהודית, מסיימת.
   ההנהלה למדה את מורכבות התקציב של בית כסיף, מרפאת השיניים והמרפאה על מנת לקבוע קווים מנחים לבניית תקציב רווחה לשנת 2019, בהילקח בחשבון שיש לקצץ בתקציב בהתאם להחלטת קלפי מ-30/11/18.
  • פחת חשמל
   מוזמן: אביהו, חברה לחלוקת חשמל
   אביהו דיווח על פעילות החברה והציג תמונת מצב בנוגע לפחת החשמל, שנובע מתשתיות ישנות בקיבוץ. בשנים האחרונות הפחת צומצם בצורה משמעותית.
   פנייתו שהקהילה תישא במימון הפחת, כפי שהיה בשנים קודמות, נדחתה.
 2. עדכונים
  • דיווח – מפגשי צוות היגוי התהליך החברתי
   הצוות קיים 3 מפגשים בהנחיית נועה גופר מחברת “מודוס”.

   • המפגש הראשון הוקדש להיכרות, התייחסות למצב בכפר-בלום היום באמצעות מטפורה, מה רוצים לשנות, ול-מה לשנות. דובר על תוצר רצוי לתהליך ועל תפקיד צוות ההיגוי.
   • במפגש השני נועה הציגה תמונת מצב של כפר-בלום בהתבסס על ראיונות עם חברים, מפגשים עם הנהלת אגש”ח ועם צוות ההיגוי.
    זוהו 4 אתגרים:
    כפר בלום לאן?
    2. תהליכי קבלת החלטות בצל צמ”ד;
    3. הבדלי תפיסה: בין-דורית ובין השקפות עולם;
    4. יצירת מערכת איזונים ברצף בין אחריות החבר לבין אחריות הקיבוץ על החבר.
    קיימים פערים במשולש שמורכב משלוש צלעות:
    החלטות הקיבוץ; רצונות / תודעת החברים; והתנהלות הממסד.
    הוצגה תכנית שלבי עבודה עד סיום התהליך החברתי.
    הוסכם שהתוצר הרצוי הוא לקבל החלטות על עקרונות ומדיניות לתקציב הקהילה חמש שנים קדימה. לשם כך צריך להבין יותר לעומק את החלטות צמ”ד ואת מבנה התקציב.
   • במפגש השלישי הצוות למד את תקציב הקהילה עם גלית והציע נושאים ושאלות שהיינו רוצים להעלות כהכנה למפגש בשיתוף כל חברי הקיבוץ-אגש”ח.

צוות ההיגוי ייפגש שוב בשבוע הבא ויכין את המפגש הציבורי שיתקיים ביום שישי בבוקר בתאריך  18/1/2019 .

 • דיווח מישיבה קודמת – נדחו תלונות לרשם
  חבר כפר-בלום הגיש לרשם האגודות השיתופיות תלונות שנוגעות להתנהלות ההנהלה. בתשובה מנומקת דחה הרשם את כל התלונות.

סיכמה: רינה שחם

סיכום ישיבה הנהלת אגש”ח מס’ 01/19 מ-01/01/2019

נוכחים:
מעין, שחר, תמר, ננסי, רקפת, חגי, רינה, גלית, רוית.

חסרים: רענן, אבשלום

 1. תקציב 2019: יתרות קהילה
  מוזמנת: ירדנה בנארי, גזברית קהילה.
  במסגרת הכנת תקציב 2019 ירדנה הציגה תמונת מצב של ההתנהלות הכספית בקהילת האגש”ח נכון לדצמבר 2018:
  התנהלות מול גורמים פיננסיים, מצב חלוקת פירות הנכסים, התחייבויות הקיבוץ, פעילות תזרימית ויתרה פנויה.
 2. התנהלות ההנהלה בנושא בניית התקציב

התקיים דיון בנושא.
בישיבה הבאה נתקדם בהכנת תקציב קהילה 2019.

 

סיכמה: רינה שחם

 

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 2/19 מיום 15/1/19

נוכחים: שחר, רקפת, רענן, תמר, ננסי, חגי, אבשלום, רענן, רינה, גלית, רוית.

חסרים: מעין.

 1. אישור מורשה חתימה למש”א
  ההנהלה החליטה כי מנהל/ת מש”א (רוית אדר), יהיה מורשה חתימה, בכל הקשור להסכמי עבודה ואישורים לעובדים מול גורמי חוץ.
 2. כיבוי אש – רישיון עסק למטבח/חדר-אוכל

ע”מ לייצר מזון (לאוכלים בחדר האוכל וגם לאלה שלא, כגון -מועצה, כסיף, בתי ילדים וכו’), על המטבח להחזיק ברישיון עסק. מסתבר שכבר לפני למעלה משנה וחצי הקיבוץ התחייב למלא את דרישות כיבוי-אש, אך לא ביצע. בבירור אליו זומנו לאחרונה נציגי הקיבוץ, הובהר כי גם על חדר האוכל לעמוד בתקנים וחידוש הרישיון מותנה בביצוע אחד מהשניים (תוך חודשיים וחצי):

 • התקנת מתזים – 150 אל”ש.
 • הקטנת חד”א ב- 100 מ”ר – 85 אל”ש.

בשל הלו”ז הקצר להשלמת הדרישות אותו קצב כיבוי אש, ההנהלה דנה בנושא מחוץ למסגרת תקציב 2019.

הוחלטלהתקין מערכת מתזים.

 1. המשך דיון בתקציב 2019

רשמה: רינה שחם

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 3/19 מיום 21/1/19

נוכחים: תמר, ננסי, שחר, רענן, חגי, רקפת, רינה, אבשלום

חסרה: מעין

המשך דיון בתקציב קהילה

ההנהלה דנה בבניית תקציב אגש”ח קהילה בסעיפים נוספים.

רשמה: רינה שחם

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 4/19 מיום 22/1/19

נוכחים: תמר, שחר, רענן, חגי, רקפת, רינה, אבשלום, רוית, גלית.

חסרים: מעין, ננסי

המשך דיון בתקציב קהילה

ההנהלה המשיכה בדיון על בניית תקציב אגש”ח קהילה בסעיפים נוספים.

רשמה: רינה שחם

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 5/19 מיום 29/1/19

נוכחים כולם: תמר, ננסי, שחר, רענן, חגי, רקפת, רינה, אבשלום, מעין, רוית, גלית.

המשך דיון בתקציב קהילה

ההנהלה דנה בסעיפים של ענפי שירות בהכנת תקציב 2019.

רשמה: רינה שחם

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 6/19 מיום 5/2/19

נוכחים: תמר, ננסי, שחר, רענן, חגי, רקפת, רינה, רוית, גלית.

חסרים: אבשלום, מעין.

המשך דיון בתקציב קהילה

ההנהלה דנה בהכנת תקציב 2019.

רשמה: רינה שחם

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 7/19 מיום 8/2/19

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, ננסי, מעין, חגי, אבשלום, גלית.

חסרים: רוית.

המשך דיון בתקציב קהילה 2019

רוב סעיפי התקציב כבר נדונו. מעט נושאים בתהליך סגירה.

התקיים דיון בנתוני התקורה.

התקיים דיון בתכנית השקעות.

תכנית תקציב 2019, כולל תכנית השקעות תוצג בקרוב לחברים ותובא לאישור האסיפה.

סיכמה: רינה שחם

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 8/19 מיום 19/2/19

נוכחים: תמר, ננסי, שחר, רינה, חגי, רקפת, מעין, רענן, גלית, רוית.

חסר: אבשלום.

 1. המשך דיון בתקציב קהילה 2019

מוזמנת: רותם ברק, רכזת קליטה.

לבקשתה, רותם הוזמנה להציג את מהות תפקיד ניהול קליטה בכפר-בלום.

ההנהלה הביעה הוקרה והערכה רבה לעבודתה המסורה של רותם בקליטה.

ההנהלה סיימה לדון בכל סעיפי התקציב ובתכנית ההשקעות לשנת 2019.

הצעת התקציב השלמה, כולל השקעות, תוצג לציבור ותובא לדיון באסיפה הקרובה.

 1. יתרות באחזקות

מוזמנים: יוסי רקח, יו”ר הנהלת אחזקות, גלעד מרגלית, מרכז נציגי כפר-בלום בהנהלת האחזקות.

לבקשת ההנהלה יוסי וגלעד הוזמנו להציג בפניה את היתרות באחזקות. הוצגו נתונים וגרפים של 5 השנים האחרונות, שהראו כי לאורך שנים, הסכומים שאחזקות העבירה לקהילה שחקו את היתרות שלה. לעובדה זו השפעה על יכולת ההתפתחות, ההזדמנויות העסקיות והעמידות בזמנים קשים. הוסכם על דעת כולם – על מנת למקסם רווחים לאורך זמן, חייבים לשמור על איזון בין הכספים שיוצאים מאחזקות לכספים שנשארים בה לצורך השבחת העסק.

רשמה: רינה שחם

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 9/19 מיום 26/2/19

נוכחים: אבשלום, תמר, ננסי, שחר, רינה, חגי, רקפת, מעין, רענן, גלית, רוית.

 1. מדיניות תרומות
  הוחלט לאשר את מדיניות התרומות שגיבש צוות התרומות:
 • תרומות יינתנו לגופים ולא ליחידים.
 • התרומות יינתנו לגופים מקומיים – גליליים/צפוניים.
 • יושם דגש על צרכים בריאותיים – פיזיים/נפשיים.
 • לא נתרום לגופים עם מנגנוני גיוס כספים יעיל (קופ”ח, צה”ל, יד-שרה, וכד’).
 • התרומות אינן מיועדת לחוגים, תחביבים, אומנות, ספורט וכד’.
 1. עדכון נוהל פנסיה
  מוזמן אמרון שדמי.
  הוצגה הצעת עדכון לנוהל הפנסיה. התקיים דיון על העלאת פנסיית המטרה ועל החוב האקטוארי. בדיון עלו היבטים והדגשים שונים.

הוחלט: להמליץ לאסיפה לאשר את הנוהל.

בישיבה נוספת נקיים דיון על משמעויות העלאת פנסיית המטרה ועל מנגנון אכיפה הולם עבור חברים שחורגים מהנוהל.
לדיון יוזמן עורך דין.

 1. הצגת תקציב באסיפה ב-11/3/19:
  כהכנה לאישור תקציב 2019, הוחלט לפרסם את תכנית תקציב 2018, ביצוע 2018 ותכנית 2019, ולצרף דף הסבר.

רשמה: רינה שחם

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 10/19 מיום 19/3/19

נוכחים: אבשלום, תמר, ננסי, שחר, רינה, רקפת, מעין, רענן, גלית, רוית.

חסר: חגי

 1. הסתייגויות (משתתפת: חן – רכזת רווחה)

חברים שהגישו הסתייגויות בכתב (שרה בנארי, בועז שטרן, רועי באומן, רוחמה סרף, זוהר אפרתי, רותם ברק), הוזמנו להציג אותן.

 1. ההסתייגויות עד עתה התייחסו לסעיפי התקציב הבאים:
  בריאות, נקודות זיכוי יחידים, שכ”ד חיילים, שכ”ד צעירים, פאב, הבראה פנסיונרים, פחת מים, חלף תמ”ת, סבסוד חינוך 5%, תרומות.
 1. שכ”ד חיילים – עלתה בקשה שבמידה וסבסוד שכ”ד יישאר, יש לתת את ערך ההטבה (כסף) לכל החיילים, גם אלה שלא לוקחים דירה.
 1. הועלתה בקשה להציג סך עלויות השכר (לא באופן פרטני) בקהילה, חברים ושכירים.
 1. בהתאמה, הועלתה בקשה שגם העסק יידרש להציג את עלויות השכר שלו.
 1. עלתה בקשה להשתמש בתשלומי הנקלטים (עלות הבית והתשתיות) כמקור לתקציב קהילה שוטף במקום לצבור אותם לטובת שדרוג תשתיות.

דיון בהסתייגויות יתקיים בתום המועד להגשת ההסתייגויות (25/3).

הצעת התקציב המעודכנת וההסתייגויות יפורסמו לציבור לפני דיון חוזר באסיפה.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 11/19 מיום 26/3/19

נוכחים: תמר, רינה, שחר, ננסי, רקפת, חגי, רענן, גלית, אבשלום.

חסרים: מעין, רוית

על סדר היום: הסתייגויות להצעת התקציב ותוכנית השקעות.

הוזמנו להציג הסתייגויות: אורי אבני, איתי המאירי.

בתום שתי ישיבות בהן שמעה ההנהלה את כל ההסתייגויות, התקיים דיון על כל אחת מהן, למעט פחת מים ותשלומי נקלטים שהדיון בהם נדחה בשבוע מפאת קוצר זמן.

 1. הסתייגויות שהוחלט לקבלן:
 • סעיף רווחה – הוחלט לאמץ את הצעת צוות הרווחה על פני הצעת ההנהלה. משמעות ההחלטה – הוספת 100,000 ₪ לתקציב הקהילה על חשבון חלוקת פירות הנכסים.
 • השקעות בפאב – הוחלט להשקיע 15,000 ₪ במקום 34,500 ₪.
 1. הוחלט לדחות את שאר ההסתייגויות.
 2. הוחלט להעביר שני עניינים שהועלו בהסתייגויות ולא היו רלבנטיים לתקציב הקהילה:
 • בריאות שיניים – הפונה הופנתה לרווחה.
 • בנין, נוי, חשמליה – הפונה הופנה לתשתיות.
 1. עלויות שכר – לבקשת האסיפה, הוחלט להציגן בכל מגזר שנה מול שנה.
 2. למרות שחבר ביקש לקבל הסבר על יתרות הקהילה, הוחלט שהיות שההסבר ניתן ע”י הגזברית ירדנה בנארי באסיפה, אין צורך להסביר שנית ומי שבחר לעזוב את האסיפה לפני כן, החמיץ את ההסבר.
 3. הוחלט להפנות חברים המעוניינים לקבל צפי תזרים חודשי לירדנה. הנושא לא רלבנטי להצעת התקציב.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 12/19 מיום 31/3/19

נוכחים: תמר, רינה, שחר, מעין, רקפת, חגי, רענן, גלית, רוית, אבשלום

חסרה: ננסי

המשך דיון בהסתייגויות:

 1. פחת המים

הוחלט לקבל את ההסתייגות ולא להשית על החברים (העלאת מחיר). הפחת יישאר בתקציב הקהילה להמשך טיפול (מניה, חילוץ אגרת הביוב, תמחור ותשתית).  המשמעות – 200,000 ₪ על חשבון פירות הנכסים.

 1. שימוש בהכנסות משיוך דירות וכספי נקלטים כמקור לשוטף

הוחלט לדחות את הבקשה להשתמש בתשלומים אלה כמקור לתקציב קהילה שוטף. ההנהלה מבקשת מהאסיפה לקבל החלטה להמשיך לצבור כספים אלה, שישמשו לשדרוג תשתיות בלבד.

 1. הצגת עלויות שכר

הוחלט לקבל את הבקשה – יוצגו נתוני השכר + כמות/היקפי המשרות, ע”פ המגזרים, 2018 מול 2019.

 1. תקציב 2019 לאישור האסיפה

בעקבות קבלת חלק מההסתייגויות; ולמרות שאנחנו רחוקים 500,000 ₪ מהמטרה – קיצוץ של 2.7 מלש”ח – הוחלט להגיש את הצעת התקציב לאישור האסיפה.

תקציב הקהילה לשנת 2019 אותו מבקשת ההנהלה לאשר עומד על 4,914,000 ₪.

תכנית ההשקעות אותה מבקשת הקהילה לאשר עומדת על – 776,000 ₪.

יתרת הרווח לחלוקה (בונוסים), עומדת על – 4,138,000 ₪.

סיכמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 13/19 מיום 16/4/19

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, רוית, מעין, חגי, גלית, אבשלום.

חסרה: ננסי

 1. אושרה העברה של 2.5 מיליון ₪ נוספים לטובת חלוקת פירות נכסים. סכום זה הינו מיתרות קהילה פנויות, כפי שהוצגו באסיפה ע”י הגזברית ירדנה בנארי.
 2. ניתן תוקף מחודש להחלטה קיימת, ולפיה חלוקת פירות נכסים תופנה קודם כל לכיסוי חובות החבר/ה, כולל חובות אקטואריים.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 14/19 מיום 30/4/19

נוכחים: שחר, רקפת, רענן, רינה, רוית, ננסי, גלית, אבשלום.

חסרים: תמר, מעין, חגי.

 1. אישור תחילת תהליך קבלה לחברות באגש”ח למעין ויאיר אבין.
  מוזמנת: רותם רכזת קליטה3ק
  הוחלט לאשר את הפנייה.
 2. פניית משפחה לאפשר הליך קליטה לחברות בחריגה מתנאי הסף (קריטריונים) שנקבעו בהחלטות הקיבוץ.
  מוזמנים: המשפחה, רותם – רכזת קליטה, אמרון – ביטוחים.
  ההנהלה דנה בפנייה. הוחלט להיצמד לכללי הקליטה כפי שנקבעו ע”י האסיפה. במקביל, אנו מחפשים יחד עם המשפחה פתרון לבעיה שיאפשר להם להמשיך בתהליך הקליטה מבלי לפגוע בכללים הנ”ל.
 1. דוח מנהל אג”ק על מגרש בהרחבה
  מוזמן: יוחאי וולפין מנהל האג”ק

         יוחאי מסר להנהלה דיווח על תהליך שהנהלת האג”ק מנהלת מול חבר אג”ק מבעלי המגרשים בהרחבה. 

4.      פניית דירקטוריון “עסקים קטנים” לעשות שימוש במבנה “גולן” לפעילות האכסניה.
הוחלט לאשר את הפנייה בכפוף לחתימת הסכם מפורט.

5.      מדיניות רכב:

  • א. השתתפות עצמית בתאונות שנגרמו באשמת הנהג –
   הוחלט לאשרר החלטה קיימת – עדכון שלה יוגש לאישור ההנהלה.
  • ב. תוספת מרכיב הזמן למחיר ק”מ –
   הוחלט לקיים בדיקה נוספת של רכישת התוכנה ולבחון את הכדאיות מבחינת התפעול והעלויות.
  • ג. מחיר השימוש ברכבי הקהילה לעסקים
   הוחלט להוסיף 50 אגורות למחיר לק”מ.

6.           פניית ורה מרגלית לאשר השתתפות הקהילה בארגון מפגש מחזור נעל”ה “זוהר” החוגג 20 שנה.
הוחלט להעביר את הפנייה לדיון בצוות תרומות.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 15/19 מיום 5/5/19

ישיבה משותפת להנהלת אגש”ח והנהלת תשתיות

הנהלת אגש”ח: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, רוית, ננסי, חגי, גלית, אבשלום.

חסרים: מעין.

הנהלת תשתיות: אמרון שדמי, שאול טינסקי, אמנון שץ, רמי רץ, רענן, אבשלום.

חסרים: נעמי מרגלית, דבור הפיין, שאול פלטיאל, דובי בנארי.

מוזמנים: יוסי קוטיק, אורי פלוסר, גרשון שרון, אביהו ביאלי.

 1. אגרת ביוב:
  • הוחלט להפריד את מחיר אגרת הביוב ממחיר המים.
  • הוחלט להעביר למועצה את גביית אגרת הביוב (והארנונה) שתתבצע ישירות מול המשתמשים החל מה- 1.1.20 .
 1. מתחם המועצה:
  המועצה בקשה לקבל לאחריות קולחי את אספקת המים והביוב.

         הוחלט – הבקשה אושרה בכפוף לכך שהמועצה/קולחי יישאו בכל העלויות, אם יהיו כאלה.

 1. מחירי מים בקו כחול:
  • התקיים דיון בשאלה האם להמשיך להיות ספק המים של עצמנו, או להעביר את האספקה לקולחי.
  • התקיים דיון בשאלת המחיר והאם לעבור לגביית מחיר תקנות.
  • התקיים דיון בשאלה האם לעשות דיפרנציאציה במחיר (חברים/אחרים).

             לא התקבלו החלטות.

 1. שדרוג תשתיות:
  • התקיים דיון בשאלת שדרוג התשתיות – האם לבצע עצמאית או ע”י קולחי (מים/ביוב).

              לא התקבלה החלטה.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 16/19 מיום 12/05/19

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, רוית, , מעין, חגי, גלית.

חסרים: ננסי, אבשלום.

 1. פניית משפחה לתיקון ביתה
  מוזמנים: המשפחה
  המשפחה ביקשה שהקיבוץ יישא בעלויות תיקון גג הבית והרצפה.
  הוחלט לדחות את פניית המשפחה.

הנימוקים:

 • א. בכפר בלום בוצע שיוך דירות, משמע האחריות עברה לחבר.
 • ב. כחלק מתהליך השיוך ניתן פרק זמן בו יכלו החברים לבחור אם לשייך את דירת מגוריהם או לשייך דירה אחרת – היו שבחרו באפשרות השנייה.
 • ג. בהסכם השיוך עליו חתמו כל החברים כתוב מפורשות סעיף 3 (ח):
  “בית המגורים משויך למשפחת החברים במצבו כמות שהוא   -“as is” – ואין ולא תהיה למשפחת החברים כל טענה, דרישה או תביעה, מכל מין וסוג, בנוגע לבית המגורים, מצבו ויתר הנתונים הפיסיים, התכנוניים, המשפטיים והאחרים המתייחסים אליו. כחברי הקיבוץ יש בידיהם את המידע והייתה להם ההזדמנות לבדוק ולבחון את כל המסמכים והנתונים הפיסיים, התכנוניים, המשפטיים והאחרים המתייחסים אל בית המגורים ושטח הקיבוץ אצל כל גורם, מוסד או רשות נוגעים (ובלי למעט מכלליות האמור לעיל: במנהל מקרקעי ישראל, במוסדות התכנון והבניה הנוגעים, ברשויות הקיבוץ, במועצה האזורית וכיו”ב) והם מצאו את כל האמור לעיל עונה לצרכיהם ומתאים למטרותיהם.”
 • ד. מצב הבתים היה ידוע ובא לידי ביטוי בתמחור שלהם.
 • ה. במידת האפשר, יסייע הקיבוץ בחיבור לבעלי מקצוע.
 • ו. במידת האפשר, הקיבוץ ייתן למשפחה הלוואה ע”פ הכללים.  
 1. מכבסה
  בתום ארבעה חודשי הפעלה במתכונת החדשה, הנתונים מראים שאין למקום היתכנות כלכלית. מאחר שכבר נקבע ששירותי הכביסה אינם מסובסדים, הוחלט:
 • א. להעלות מיידית את מחיר הכביסה למשתמשים באופן שיכסה את העלויות – (10 ₪ לק”ג).
 • ב. לחפש חלופה לקבלת השירות מגורם חיצוני.
 1. בריכת שחייה
  מוזמנים: נורית תמיר מנהלת הבריכה ודובי בנארי מנהל המלון.
  נושא גביית תשלום עבור השימוש בבריכה עולה השכם והערב.

לאחר הצגת הנתונים ובתום דיון הוחלט:

 • א. אין יותר כניסה בחינם לבריכה.
 • ב. למרות שהאגש”ח הוא בעל הנכס ולמרות שהוא זה הנושא בעלויות, אנחנו רואים עצמנו כקהילה אחת ולכן ייקבע מחירון זהה לכל המשתמשים.
 • ג. מונה צוות משותף להכנת המחירון שיוגש לאישור ההנהלה.
 • ד. השינוי ייכנס לתוקף באחד ביולי 2019.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 17/19 מיום ראשון 19/05/19

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, רוית, חגי, גלית, אבשלום.

חסרים: ננסי, מעין.

בריכת שחייה – המשך דיון

ההנהלה קיימה דיון נוסף בנושא גביית תשלום עבור השימוש בבריכה.

הוחלט לקיים דיון מסכם לקראת הצגת הנושא באסיפה.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 18/19 מיום ראשון 02/06/19

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רינה, רוית, ננסי, מעין, חגי, גלית, אבשלום.

חסר: רענן.

 1. מיסי תק”ם

  מוזמן: רמי פלג, רכז אזור צפון של התנועה הקיבוצית (תק”צ)רמי הציג להנהלה את הקשר, הרלבנטיות וחשיבות התק”צ לקיבוץ – אילו פעילויות, ערכים, שירותים, מאבקים ותרומה יש לתנועה: התנועה מייצגת אינטרסים של המגזר הקיבוצי והחקלאות מול מוסדות המדינה בנושאי מיסוי, מים, פנסיה, ערבות הדדית, ביטוח, שירותי בריאות, בנייה, שיוך ועוד. התנועה מסייעת לקיבוצים במצבי משבר, מחזקת יישובים, עוסקת בחינוך ערכי, בהקטנת פערים בחברה, בקליטת עלייה, ביהדות כתרבות, בשנת שירות.
  בתום דיון בנושא הוחלט לשלם את מיסי התנועה לשנת 2019 – 550 ₪ לחבר / מועמד ובסה”כ 130,350 ₪ השנה. 
 1. בריכת שחייה – לקראת דיון באסיפה

מאז שפורסם סיכום ישיבת הנהלה בנושא הבריכה המדרכות בכפר בלום גועשות וסוערות. ההנהלה מודעת להלוך הרוחות, אך חייבת להוביל את הקהילה באחריות ובשיקול דעת. בישיבה הנוכחית סיכמנו את הנושא לקראת הבאתו לדיון באסיפה, כפי שמוצג להלן:

 • יוזמה ומניע לדון בנושא:נושא גביית מחיר עבור שימוש בבריכה עלה לדיון ביוזמת ההנהלה מתוך תפישה עקרונית שהבריכה היא מוצר צריכה שכל משתמשיה צריכים לשלם עליה. ומתוך השקפה שיש להבחין בין מי שמשתמש בה למי שלא.
 • סמכות קבלת החלטה:הבריכה היא נכס בבעלות האגש”ח ולכן בסמכות אסיפת האגש”ח לקבל החלטות על גביית תשלום עבור השימוש בבריכה.
 • שיקולים חברתיים:יחד עם זאת, על מנת למנוע שסע חברתי בקהילת כפר-בלום, יש לגבות מחיר זהה מכל המשתמשים שמשלמים מיסים בכפר-בלום.
 • שיקולים כלכליים:
  • מבחינה כלכלית, גם אם המנויים לא יכסו את כל עלויות התפעול, כל שקל שייכנס יפחית את העלויות שהיום רק חברי האגש”ח מממנים.
  • כמו כן, היות שאורחי המלון משלמים מחיר גבוה על אירוח בזכות הבריכה, זה דורש מהבריכה לעמוד בסטנדרטים גבוהים, ביניהם ויסות מספר המשתמשים. גביית מחיר עשויה לסייע בכך.
  • במקרה שהמלון לא יספק את רצון אורחיו, הפגיעה הכלכלית באגש”ח עלולה להיות משני כיוונים: ראשית, המלון הוא ענף ההכנסה העיקרי של הקיבוץ ופגיעה ברווחיו עלולה לגרום לפגיעה קשה בחברי האגש”ח. שנית, אם המלון יחליט לבנות בריכה משלו, לא יהיה מקור מימון לתפעול ותחזוקה של הבריכה ואז המחירים שנצטרך לשלם עבור השימוש יהיו פי כמה יותר גבוהים ואז אולי נעמוד מול שוקת שבורה תרתי משמע.
 • קביעת מחיר שימוש בבריכה
  ההנהלה מציעה שמחיר השימוש בבריכה יהיה נמוך משמעותית מהמחיר בקיבוצים השכנים. מחיר מנוי ינוע מ-240 ₪ ליחיד ועד 720 ₪ לזוג עם שני ילדים. לחיילים וש”ש הכניסה בחינם. מעל גיל 65 המחיר יהיה 50 ₪ לעונה. אורחים יקבלו הנחה.
 • הצבעה בקלפי
  הצעת ההנהלה לאסיפה שההצבעה תתקיים בקלפי.

 רשמה: רינה שחם

 סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 19/19 מיום רביעי 5/6/19

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רינה, רוית, ננסי, מעין, גלית.

חסרים: רענן, חגי, אבשלום.

 

 1. נוהל פנסיה – טיפול בחוב פנסיוני

מוזמנים: עו”ד יונתן גולדשטיין, אמרון

התקיים דיון שני בנוהל פנסיה בנושא אמצעי אכיפת חוב פנסיוני.
הנוהל הועבר לעיון מחודש של עו”ד גולדשטיין.
הנוהל המוגמר יובא לדיון באסיפה.

 1. פרסום סיכומים של ישיבות הנהלה לציבור:האם לפרסם בציבור החלטות שעוסקות בפניות אישיות להנהלה?מול זכות הציבור לדעת והצורך בשקיפות ואמינות בדיווח עומדת צנעת הפרט וזכות החבר לפרטיות.
  הוחלט שבכל פנייה אישית להנהלה יתקיים דיון לגופו של עניין אם לפרסם את הפנייה.
 2. באיזו תפוצה לפרסם סיכומי הנהלה?
  הוחלט לפרסם סיכומי ישיבות של הנהלת אגש”ח בדפי מידע לכל הציבור, למעט דוחות עסקיים ופניות אישיות (ר’ ס’1 לעיל).

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 20/19 מיום שני 17/6/19

ישיבת הנהלות משותפת – אגש”ח ודירקטוריון תשתיות

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, רוית, ננסי, מעין, חגי, גלית, אבשלום. דובי בנארי, רמי רץ.
חסרים: אמנון שץ, דבורה פ., שאול ט., שאול פ., נעמי מ.

על סדר היום:

העברת הכולבו

לפני כארבע שנים החליטה האסיפה להעתיק את הכולבו מהמיקום הנוכחי והקציבה לבניית חדש 1,300,000 ₪.

כשהסתבר שאומדן העלויות העדכני הוא כמעט כפול מהתקציב שאושר, נבחנה החלופה של העברת המכבסה למבנה הקיטור לשעבר הסמוך והעברת הכלבו למבנה המכבסה.

לחלופה זו כמה יתרונות:

 • עמידה במסגרת התקציב (כולל פתרון הולם לפעילות המכבסה).
 • לוח זמנים לביצוע קצר בהרבה (אין צורך בהיתרי בניה).
 • כולבו גדול יותר (שטח מכירה). 

הוחלט

לשפץ/להפוך את מבנה המכבסה לכולבו,

בכפוף לעמידה במסגרת התקציב ולהסדרת נושא בטיחות התחבורה והחניה.

רשמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 21/19 מיום רביעי 25/6/19

ישיבת הנהלות משותפת – אגש”ח ודירקטוריון תשתיות

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, רוית, ננסי, מעין, גלית, רמי רץ, נעמי מ.
דובי ב., אמנון ש.

חסרים: חגי ג., אבשלום כ., שאול פ., שאול ט., דבורה פ.

משתתפת: אורנה מרגלית

מוזמנים: איה שלמון ומאלק ממשרד סבאג מהנדסים, מועטז ממשרד חרמון מהנדסים.

על סדר היום:

הצגת תכנית “אשכול גנים”:

ציר הכניסה המרכזי + סובת האוטובוס וחניות.

התכנית הגדולה מקודמת וממומנת ע”י המועצה באמצעות הועד המקומי.

היות שהאגש”ח מעוניין לנצל הזדמנות זו ע”מ לטפל (על חשבונו) גם בציר לבית-העם ולחניות סביב הכולבו החדש, הוא ביקש מהמתכננים להוסיף אותם למתווה.

המתכננים הסבירו את התוכנית, נימקו את השיקולים שהנחו אותם, רשמו את הערות/השגות המשתתפים ולקחו לבדיקה והטמעה במידת האפשר.

התוכנית המעודכנת תחזור ותוצג לאישור הפורום.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 22/19 מיום שלישי 09/07/19

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רינה, רוית, ננסי, מעין, חגי, גלית, אבשלום.
חסר: רענן

 1. אישור התחלת תהליך קליטה – אור פינטר.
  מוזמנת: רותם, רכזת קליטה.
  הוחלט – לאשר לאור פיינטר להתחיל בתהליך.
 2. חלף תמ”ת:
  הוחלט: הנוסחה לחישוב הזכאות תיבדק ותחזור להנהלה.
 1. דיון בפניות אישיות:

        הוחלט: יוכנו בצוות מצומצם מתוך ההנהלה ולאחר מכן יגיעו לדיון.

 1. מתנות לעובדים:
  מוצע לקיים מדיניות אחידה שתיושם ע”י מש”א ובתאום עם מנהלי הענפים.
  הוחלט: ההצעה אושרה.
 1. מבני חינוך וציבור – מדיניות
  בהמשך לפניית מנהל האג”ק וכחלק מהסדרת הממשקים בין האגודות ולאחר בדיקת המקובל באזור.

הוחלט: האגש”ח ישכיר מבני חינוך וציבור ב-1 ₪ ובכל העלויות יישאו המשתמשים. ההשכרה כנ”ל תעשה בהסכם שבו תוגדר גם החזרת המבנים לשימוש האגש”ח.

 1. עדכון
  ההנהלה קיבלה דיווח על נושא בטיפול מנהלת הקהילה.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 23/19 מיום ראשון 21/7/2019

נוכחים: שחר, רענן, גלית, רקפת, ננסי, רינה, רוית, אבשלום.

חסרים: חגי, מעין, תמר

 1. תכנית חניות ותנועה סביב הכולבו החדש (מתחם המכבסה)
  מוזמנים: דירקטוריון תשתיות, מאלק (סבאג מהנדסים)
  נוכחים: אמנון , דובי ב., רמי.
  חסרים: נעמי, שאול פ., שאול ט., דבורה

הוצגה התוכנית המעודכנת. הוצעו שיפורים אחרונים להטמעה, בכפוף לאישור מהנדס המועצה.

 1. דוח מוועדת קליטה
  מוזמנות: רותם ברק, שרה בנארי.
  להנהלה הוצגה תמונת הקליטה המעודכנת לשכונת העין.
  אושר – המשך התקדמות במתווה.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 24/19 מיום שלישי 6/8/2019

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, רוית, מעין, חגי, גלית, אבשלום.

חסרה: ננסי

 1. ריכוז קליטה
  בהמשך לבקשתה של רותם ברק לסיים את התפקיד ולאחר דיון בהנהלה לגבי הגדרתו והיקפו, פורסם מכרז לתפקיד. תת צוות שמינתה ההנהלה ראיין את הפונים והמליץ על תהילה חן לתפקיד.
  הוחלט למנות את תהילה חן לרכזת קליטה בשליש משרה.
 2. חלף תמ”ת בחינוך
  רקע: התמ”ת עדיין מחשב לחברי קיבוץ את הזכאות על פי “הכנסה לנפש” (קיבוצי), ולא על לפי ההכנסה בפועל (פרטני). היות שכך, קורה שנפגעת זכאותו של חבר הקיבוץ ולכן נבנה המודל לפיו מי שאינם מוכרים בתמ”ת, יכולים לפנות לקיבוץ. המודל נבחן מחדש והוצע לעדכן אותו בהתאם לנוהל כמפורט:
 • א. זכאות ל”חלף תמ”ת” תותנה בכך שטרם פנייתו לקיבוץ, החבר הגיש בקשה לתמ”ת ויציג מענה מהם.
 • ב. החישוב בקיבוץ יהיה מקביל לחישוב של המדינה (גובה המדרגה הקבועה בחוק) ויבוצע ע”י שימוש במחשבון התמ”ת.
 • ג. המשפחה תזוכה בהפרש שבין הסכום שהתקבל מהתמ”ת (אם התקבל) לבין הסכום לו הייתה זכאית אלמלא היו חברי קיבוץ.
 • ד. הצפי הוא שבשנה הבאה הזכאויות לחברי הקיבוצים יחושבו לפי הכנסתם הפרטית. מרגע שכך יפעלו בתמ”ת, הקיבוץ יפסיק את מתן הסיוע/השלמה.

        הוחלט לאשר את ההצעה.

 1. מבנה הנהלת אחזקות
  בנובמבר 2019 תסתיים הקדנציה של נציגי הציבור בהנהלת אחזקות.
  נוהל הבחירה, הרכב ההנהלה ותפקיד מרכז הבעלים – נדונים ונבחנים בהנהלות (עסק וקהילה) לפני הבאתם לאישור הציבור באסיפה.

מפאת קוצר הזמן, הדיון ימשיך בישיבה הבאה.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 25/19 מיום ראשון 11/8/2019

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, רוית, ננסי, חגי, גלית, אבשלום.

חסרה: מעין

 

מבנה הנהלת אחזקות ונוהל בחירות:

התקיים דיון באשר להרכב ההנהלה, מספר נציגי הבעלים וממלאי התפקידים, תפקיד מרכז נציגי הבעלים ותהליך בחירתם.

דיון מקביל יתקיים גם בהנהלת אחזקות.

תגובש המלצה משותפת אשר תובא לדיון ואישור האסיפה.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 26/19 מיום שלישי 13/8/2019

נוכחים: שחר, רקפת, רענן, רינה, רוית, ננסי, חגי, גלית, אבשלום.

חסרים: תמר, מעין.

 1. מכבסה:

הניסיון לקיים את השירות אך ללא סבסוד – בהתאם להנחיית האסיפה, לא צלח. על אף מאמצי ההתייעלות, המכבסה עדיין  גרעונית.

בפני ההנהלה עמדו שתי אופציות:

 • לסבסד את השירות.
 • לקבל שירות כביסה מגורם חיצוני.

הדחיפות בקבלת ההחלטה היא משני טעמים:

 1. ע”מ למנוע את הגידול בגירעון – אם לא נעצור עכשיו, עד סוף השנה הוא צפוי להגיע לכ- 60,000 ₪.
 2. ע”מ לחסוך את עלות ההכשרה של מכבסה נוספת. (הנוכחית הופכת לכולבו).

הוחלט שהחל מספטמבר 2019 תופסק פעילות המכבסה במתכונת הקיימת. שרותי כביסה יסופקו ע”י גורם חיצוני. 

 1. קרקע ליזמות פרטית – פניית הנהלת חקלאות

חבר קיבוץ פנה להנהלת החקלאות בבקשה לקבל דונם קרקע לעיבוד גינת ירק פרטית. להנהלת החקלאות אין התנגדות לבקשה, אך  בשל השלכות חברתיות, ביקשה את חוות דעתה של הנהלת הקהילה.

בהנהלה הוסכם שיש לעודד יזמות, בכפוף לכך שהקיבוץ לא יפגע.

הוחלט – לאשר את הפנייה להקצאת דונם קרקע, בתנאים ברורים שיעוגנו בהסכם ולבחון בתום שנה את ההחלטה.

החקלאות תעגן את ההקצאה בהסכם משפטי, שיבטיח את זכויות הקיבוץ, את פינוי הקרקע בעתיד ושלא יעשה שימוש לא תקין שעלול להפוך למפגע תברואתי בשטח.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 27/19 מיום 10/09/2019

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, ננסי, מעין, חגי, אבשלום, רוית, גלית.

על סדר היום:

 1. דיווח מש”א.
 2. מתקני ספורט (טניס, כדורגל) – פניית העסקים.
 3. קניות תלמידים בכולבו – אחריות / מימון ניקיון השטח.
 4. הקצאת שטח חלופי לעיבוד גינה חקלאית לחבר.
 1. דיווח מש”א
  • אחראית השכרת דירות – ביטול משרה. לאחר השלמת הליך השיוך, קטנה משמעותית כמות הדירות שנותרו בידי הקיבוץ ואתה היקפי העבודה הנדרשים. אי לכך, בסוף ספטמבר מסיימת גינה את עבודתה בענף. הטיפול בהסכמים עובר לקרן והשירות בשטח באחריות רענן. אנחנו מודים לגינה על עבודתה המקצועית והמסורה לאורך השנים.
  • שירותי דואר – יוצאים ממשרדי ההנהלה ועוברים לחדר הדואר הנמצא מימין לכניסה הראשית של חדר האוכל, באחריות מאשה. ייצא פרסום בנפרד לגבי שעות הפעלת השירות ופרטים נוספים.
 2. העברת מתקני ספורט (טניס, כדורגל) לניהול העסקים
  הנהלת העסקים פנתה להנהלת הקהילה בבקשה לקבל חזרה לידיה את ניהול מגרשי הכדורגל והטניס. המגרשים מהווים חלק אינטגרלי וחיוני מפעילות האכסניה. בנוסף, לעסקים מקורות להשקעה בשיפור המתקנים ותחזוקתם ברמה גבוהה. לצורכי הקהילה תינתן עדיפות.

         הוחלט – ב- 1/1/2020 יעברו מתקני הספורט לניהול העסק. 

 1. קניות תלמידים בכולבו – אחריות לניקיון השטח

בהמשך לפגישות שהתקיימו בין הקיבוץ לביה”ס וכחלק מהמאמץ הכולל להסדיר את הנושא תוך שיתוף פעולה בין הצדדים,
הוחלט
– היות שלא ניתן למנוע מהילדים כניסה, מה גם שאנחנו נהנים מההכנסה מהקניות של הילדים בכלבו,  הניקיון יבוצע ע”י עובדי החצר וההוצאה תירשם על הכולבו. 

 1. קרקע ליזמות פרטית – פניית חבר

  מתוך רצון לעודד יזמים ויזמויות, אישרה ההנהלה בישיבתה הקודמת בקשת חבר לקבל קרקע לשימוש פרטי.
  בבדיקה התברר שההחלטה אינה עומדת בחוק ההתיישבות החקלאית, ותקנות משרד החקלאות ורשות מקרקעי ישראל.

         הוחלט  – ההחלטה הקודמת מבוטלת. יעשה ניסיון למצוא פתרון חלופי שיעמוד בדרישות החוק.

 רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 28/19 מיום 22/09/2019

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רינה, מעין, רוית, גלית.

חסרים: רענן, ננסי, חגי, אבשלום.

על הפרק:

הרמת כוסית וברכה לתש”ף.

 1. עדכון הסכם שימוש במבני ציבור ע”י הועד מקומי – גלית.
 2. ערעור על החלטת הנהלה לחייב את הכולבו בעלות ניקיון סביבתו בעקבות כניסת  תלמידי עמק החולה – רקפת.

1. אישור הסכם מעודכן לשימוש במבני ציבור (מועדון וספריות) ע”י הוועד מקומי
העקרונות לשימוש במבני הציבור ע”י הוועד המקומי אושרו בעבר. בדיון הנוכחי הוחלט לאשר את נוסח ההסכם המוצע בכפוף להוספת שתי הבהרות:
א. הצורך בהשקעה ייקבע ע”י איש מקצוע (קונסטרוקטור).
ב. במידה ותידרש השקעה, היא תצטרך לקבל אישור במסגרת התוכנית השנתית. לא ניתן לחייב לבצע השקעות באמצע השנה.

 1. ערעור על החלטת הנהלה לחייב את הכולבו בעלות ניקיון סביבתו עקב כניסת תלמידי עמק החולה
  הוחלט שעלות הניקיון תחויב ב”הנהלה וכלליות”.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס. 29/19 מיום 15/10/2019

נוכחים: שחר, רענן, תמר, מעין, חגי, אבשלום, רינה, ננסי, רקפת; גלית, רוית.

 1. הרכב וועד ההנהלה

בוועד ההנהלה הרכב החברים הבא:

 1. יטרה-שץ ננסי
 2. אורון שחר
 3. גולן חגי
 4. משה-רזילי מעין
 5. ברק רענן
 6. פרסנס תמר
 7. כהן אבשלום
 8. הדני-פרסר רקפת
 9. שחם רינה
 1. מינוי בעלי זכות חתימה
  • בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועד-ההנהלה של האגודה הנ”ל מיום 15.10.19 ומימים 5.3.17 ו-29.4.18 נתקבלה החלטה לפיה, עד סכום של 20,000 ₪ דרושה חתימתם של שניים ממורשי החתימה הר”מ;
   מעל 20,000 ₪ דרושה חתימת שלושה מבין מורשי-החתימה הר”מ, בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס ומחייבת את האגודה.
  • הוחלט למנות את האנשים הבאים כבעלי זכות-חתימה:

מן רן

ניב שושנה

שדמי אמרון

בנארי ירדנה

שלח גלית

שחם רינה

  • כמו כן הוחלט בישיבת ועד ההנהלה הנ”ל בנושא עובדים זרים, חתימתו של אחד מבין שלושת מורשי החתימה הראשונים הנ”ל או ניר רוזנטל, בצרוף חותמת האגודה מחייבת את האגודה.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 30/19 מיום 03/11/2019

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רינה, מעין, ננסי, חגי, אבשלום, רוית, גלית.
חסר: רענן.

על סדר היום:

 1. תקציב 2020 – דיון מקדים (טרם התקבלה הערכת העסק באשר לרווח שיעבירו התאגידים השנה)

הוחלט:

 • סעיפי החבות התקנונית (חברים בתקציב ישן, השלמה פנסיונית לחברים ועוזבים ורשת בטחון התפרנסות), הקודמים לכל ושאין לגביהם דיון – יוצאו מהתקציב השוטף וינוהלו מחוצה לו.
 • ההנהלה מתכוונת לסיים הדיונים עד סוף השנה ולהביא את התקציב לדיון באסיפה ואישור הקלפי בחודש ינואר.
 • מסגרת התקציב של 2020 תתבסס על זו של 2019, בכפוף לבחינה של כל סעיף לגופו.

ההנהלה תעדכן את סעיפי התקציב ומדרג השימושים בהתאם להנחיית הציבור, כפי שתועבר אליה באמצעות צוות ההיגוי.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 31/19 מיום 13/11/2019

נוכחים: תמר, רקפת, רענן, רינה, מעין, חגי, רוית, גלית.
חסרים: שחר, ננסי, אבשלום.

על סדר היום:

סיכום תקציב 3/4 שנה 2019 – תוכנית מול ביצוע

גלית הציגה את הנתונים. ראוי לציין לטובה שהביצוע תואם לתוכנית המסגרת הכוללת.

ישנן חריגות בסעיפי תקציב מסוימים שהוחלט לבטלם, כגון חיילים, מכבסה, רכב ואחרים, כיון שהרבעון הראשון התנהל לפי תקציב 2018, עד שתקציב 2019 אושר באספה.

בסעיפי תקציב מסוימים יתקיים דיון נפרד של ההנהלה עם מנהלים, כגון ענף המזון, מגזר רווחה ואחרים.

יש רישומים שעדיין לא מופיעים בסיכום ולכן התמונה לא שלמה. תמונה אמתית תהיה רק בסוף השנה.

רשמה: רינה שחם


סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 32/19 מיום 20/11/2019

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, ננסי, מעין, חגי, אבשלום, רוית, גלית.

על סדר היום:

 1. תקציב 2020

כחלק מהליך בניית תקציב 2020 ההנהלה נפגשת עם מנהלי מגזרים:

 • חדר אוכל – מוזמן צביקה רוטמן.
  ביצוע 3 רבעונים בגירעון – צביקה הסביר את הסיבות והציג את תכנית 2020 כמאוזנת.

הוחלט: יתקיים דיון נפרד על הענף בישיבה הבאה.

 • ארכיון – מוזמן יונתן פורת.
  יונתן הסביר כי הקיצוץ של השנה הקודמת משמעו לשרוד בלבד. מבקש להגדיל/להחזיר את תקציב 2020 לזה שהיה ב- 2018.

הוחלט: הדיון בבקשה יתקיים במסגרת הכוללת על תקציב 2020.

 1. בקשת חברים הגרים בהרחבה לקבל את עמדת ההנהלה באשר לפערים שלדעתם קיימים בינם לבין חברים בשטח הישוב הישן:
  עלו ארבעה נושאים: חשמל, נוי, מים וביוב, ותשתיות תקשורת.
  עמדת ההנהלה:

  • חשמל – מחיר זהה, אין תשלומי פחת. בקיבוץ יש גנרטור.
  • נוי – אין פער, כל התושבים נהנים מהנוי ביישוב.
  • תשתיות תקשורת – מדובר במערכות שונות. חברי הקיבוץ בהרחבה אינם נושאים בתשלום החודשי (65 ₪).
  • מים וביוב – אכן קיימים פערי מחיר. נושא מורכב.

הוחלט: לבקש מהחברים בהרחבה להגיש הצעה קונקרטית לפתרון ע”מ שההנהלה תוכל לדון בה.
בכל מקרה, לפתרון בעל משמעות כספית, דרוש אישור אסיפה.

 1. בקשה מועדת קליטה
  ההנהלה אישרה לוועדת קליטה סכום להכשרת הוועדה החדשה.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלה מס’ 33/19 מיום רביעי 27/11/19

נוכחים: תמר, אבשלום, מעין, רינה, שחר, רקפת, ננסי, חגי, רענן, גלית.

חסרה: רוית.

 1. תקציב רווחה – מוזמנת חן ברטוב
  ביצוע 3 רבעונים 2019 הוצג ונדון. עומדים בתוכנית ברוב הסעיפים. בתקציב 2020 מתוכננת תוספת של תחום התעסוקה.

הוחלט – לקבל מסגרת מפורטת מצוות רווחה.

 1. אישור הרכב ועדת קליטה

ההנהלה אישרה את הרכב ועדת קליטה:

 • תהילה חן – רכזת
 • שרה בנארי
 • יהב שבטיאל
 • עופרה שליידר
 • רינה שחם
 • רוחמה סרף
 • נירה ניב
 • נורית פורת
 • אמיר פיין

ההנהלה מברכת על הצטרפות החברים החדשים ומאחלת עמידה בהצלחה בכל המשימות.

 1. חדר האוכל

ההנהלה דנה באפשרות להעביר את ניהול חדר האוכל לעסק, שהביע בכך עניין.

הוחלט – ההנהלה מעוניינת לבדוק את האפשרות, בכפוף לכך שהשירות לחברים יישמר (ארוחות במחיר הוגן) ושהמקום יוכל לשרת את צרכי הקהילה – אספות, חגים, אירועי תרבות וכו’.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלה מס’ 34/19 מיום רביעי 11/12/19

נוכחים: תמר, אבשלום, מעין, רינה, שחר, חגי, רענן, רוית, גלית.

חסרים: רקפת, ננסי

 1. ארכיון – פניית יונתן להגדיל את תקציב 2020 לזה שהיה ב- 2018

הוחלט:

תקציב הקהילה ובתוכו תקציב הארכיון תלויים בסכום שיועבר מהאחזקות. אם הסכום המועבר מהאחזקות השנה לא יגדל ו/או יקטן, הבקשה נדחית. רק אם הסכום המועבר מהאחזקות יגדל, ההנהלה תדון בבקשה.

 1. מחנה – תקציב 2020

רענן סקר את ביצוע 2019 של סעיפי המחנה השונים, כולל חלוקת האחריות בממשקים שיש לאגש”ח עם האג”ק והוועד המקומי.

 • ניהול מחנה: מינואר עלות השכר של רענן תושת על הענפים שתחת ניהולו: מחנה- 40%, גז- 15%, ביוב ומים- 15%, השכרות- 15%, נוי וחצר- 15%.
  • ביוב: אחזקה שוטפת של המערכת. מינואר 2020 אגרת הביוב תיגבה מהמשתמשים ישירות ע”י המועצה.
 • גז: קיים פחת (פער קנייה/מכירה) – בבדיקה.
 • פחת מים: חל צמצום ניכר הודות לטיפול אינטנסיבי שכלל:
  • חשיפת פערים בין מונה ראשי למוני הבתים.
  • מניה וחיוב של ענפים ושירותים שעד היום לא חויבו.
  • הפרדה של מוני הקהילה ממוני העסק וממוני מתחם המועצה.
  • החלפת מונים ישנים בחדשים.
  • תיקון פיצוצים ונזילות.
  • נוי: בענף 2.5 משרות, כולל האחריות גם לפינוי גזם ופסולת גושית. הפעילות ממומנת ע”י שלוש האגודות (אגש”ח, אג”ק וועד מקומי).
 • חשמליהענף שירות מאוזן.
 • מסגריה חקלאית: ב- 2020 עוברת להתנהל כיזמות פרטית.
 • אינטרנט ותקשורת: מסיימים לשלם את ההשקעה בסיב האופטי. הענף מתנהל ברווח.
 1. קרן לפרויקטים קהילתיים מיוחדים באגש”ח

גלעד מרגלית ואסף לבנון הגישו לצוות ההיגוי הצעה להוסיף בתקציב האגש”ח קרן רב-שנתית שמטרתה חיזוק צביון הישוב הישן וערכיו. הנושא נדון בהנהלה ונדחה פה אחד. ההנהלה סבורה שבכפר בלום יש קהילה אחת. הרעיון שאגודה אחת תממן אגודות אחרות אינו מקובל. יש לקיים באג”ק את השיח על צרכים קהילתיים והמקורות למימונם.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלה מס’ 35/19 מיום רביעי 18/12/19

נוכחים: תמר, אבשלום, מעין, רינה, שחר, ננסי, חגי, רענן, רוית, גלית.

חסרה: רקפת

מוזמנת: תמי חודורוב, חשבת-תמחירנית חדשה במקום אורי פלוסר

תקציב 2020 – המשך דיון

 1. העברה מהתאגידים – התאגידים הודיעו שיעבירו לקהילה סכום זהה לזה שהעבירו בשנה הקודמת – 9.5 מיליון ₪.
 2. רווחה / בריאותצוות רווחה ביקש לשמר את תקציב 2019 בשינויים הבאים:
  • מרפאת שיניים – להגדיל את הסבסוד ל- 150,000 ₪. לא אושר. ההנהלה מציעה להשאיר את הסבסוד על 110,000 ₪.
  • סעיף חדש – תעסוקה (בית כסיף) 100,000 ₪. אושר.
  • מספרה – מבקשים להשאיר הסבסוד. לא אושר, צריך להתאזן.
 3. כלבו יש להקטין הרווח הצפוי. הערכה שהמעבר למיקום החדש יגדיל את עלויות התפעול והארנונה.
 4. רכב– (5 מונדאו, 2 יונדאי), השימוש ברכבים ירד. יידון בישיבה הבאה.
 5. ניהול ותקורות
  • תקורות – נמשכת ההסדרה מול הגופים השונים.
  • הנהלת אגש”ח – ביצוע 2019 חרג מהתקציב בשל הערכה שגויה של הוצאות הבית (מכונות הדפסה, כיבודים, חשמל, ניקיון וכו’). יותאם ב- 2020.
  • יעוץ מקצועי – תשלום 185,000 ₪, שכ”ט עבור הטיפול בשומות המס 2014-2016.
  • יעוץ משפטי – לבדוק העלויות.
 6. השתת שכ”ד על מבני ציבור ומבני שירותים

הוחלט לציין שהעלויות בתקציב אינן כוללות שכר דירה.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלה מס’ 36/19 מיום שלישי 24/12/19

נוכחים: תמר, אבשלום, מעין, רינה, שחר, ננסי, רענן, רוית, גלית.

חסרים: חגי, רקפת.

 1. מימוש “זכות סירוב ראשונה” של הקיבוץ או מי מטעמו ברכישת דירה
  לאור מכירות של יורשים את בתיהם, הומלץ להגדיר כיצד תמומש הזכות במקרה שיהיה יותר מפונה אחד לממש אותה.
  הוחלט (נוסח ע”י עו”ד) :
 • רשאים לפנות לרכוש את הנכס – נקלטים וחברים.
  סדר הקדימות יהיה כדלקמן:
 1. חברי קיבוץ שהתגרשו מבן זוגם, העבירו לבן הזוג את מלוא זכויותיהם בדירה שבה התגוררו בקיבוץ ונכון למועד הפניה אין להם עוד זכויות בבית מגורים אחר ביישוב כפר בלום.
 2. נקלטים שאין להם זכויות בבית מגורים אחר ביישוב כפר בלום.
 3. חברי קיבוץ שאינם נכללים בסדר הקדימות הראשון. 
 • במקרה של יותר מפונה אחד, מאותה קבוצה (1-3 לעיל), תיערך הגרלה בין הפונים.
 1. תכנית השקעות 2020:

נדונה – נדרשת השלמת נתונים והפרדה בין השקעות שמחזירות את עצמן (עסקיות) לבין השקעות שלא.

תוצג ותוסבר באספה יחד עם תקציב קהילה 2020.

 1. השכרת דירות/מבנים
  לאחר אישור התקציב, יתקיים דיון באשר לאופן בו נכון לנהל את הענף. 

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלה מס’ 37/19 מיום ראשון 29/12/19

נוכחים: שחר, רקפת, רענן, רינה, רוית, ננסי, חגי, גלית.

חסרים: תמר, מעין, אבשלום.

 1. תכנית השקעות
  מוצע לממן חלק מההשקעות (תשתית), באמצעות שימושים צבועים – כסף שנצבר למטרה זו.
 2. רכב
  יוקם צוות אד-הוק שיבדוק האם ניתן להוזיל את המחיר לק”מ.
 3. הצעה לתת מלגות לסטודנטים
  הוחלט לא לאשר.
 4. הצעה לתת הנחה בשכ”ד לחיילים ולצעירים עד גיל 30
  הוחלט לא לאשר.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלה מס’ 01/20 מיום רביעי 01/01/2020

נוכחים: שחר, רקפת, רענן, רינה, ננסי, חגי, גלית, אבשלום.

חסרים: תמר, מעין, רוית.

 1. יתרות קהילה
  מוזמנת: ירדנה בנארי

הוצגו היתרות והתחייבויות.
עדיין חסרים מספר נתונים לקביעת הסכום שיחולק כפירות נכסים:

 • הסכום הסופי שיועבר מהתאגידים – ייוודע רק במאי 2020.
 • גובה כרית הביטחון וגובה הקרנות – ממתינים לחו”ד של גורם מקצועי.
 • החזר ממס הכנסה (בגין 2017).

היקפי משרות ועלויות עבודה בקהילה
הוצגה תוכנית 2020.

בינואר יובאו לאישור האסיפה תקציב הקהילה + תוכנית השקעות לשנת 2020.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 02/20 מיום רביעי 22/01/2020

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רינה, , ננסי, חגי, גלית.

חסרים: מעין, רענן, אבשלום, רוית

 על סדר היום: דיון בהסתייגויות בנושאי תקציב 2020 והשקעות 2020

 1. מוזמן: אסף לבנון

אסף הציג ונימק הסתייגותו בנושא השקעות במבני חינוך.

הוחלט לדחות את ההסתייגות.

התקיים דיון בהסתייגות בנושא תרומות שהוגשה ע”י איתי המאירי.

הוחלט לדחות את ההסתייגות.

 ההנהלה ממליצה לאסיפה להעביר להכרעת הקלפי את שתי ההסתייגויות שנדחו.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 03/20 מיום ראשון 2/2/2020

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, ננסי, מעין, חגי, אבשלום, רוית, גלית.

מוזמנים: נועה גופר “מודוס”, שמואל ביתן צוות ההיגוי.

על סדר היום: 

הצעת צוות היגוי התהליך החברתי לעקרונות מעצבי תקציב

הוצגה הצעת צוות ההיגוי בשלושה תחומים מעצבי תקציב – ערבות הדדית, מערך השירותים ומדרג השימושים.

 הוחלט:

 • להמליץ לאסיפה לאשר את ההצעה ולהעביר להכרעה בקלפי.
 • מדרג שימושים – להעביר להכרעת הציבור את שתי החלופות שהצוות הציע, ללא המלצת ההנהלה על חלופה מסוימת.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלה 04/20 מיום ראשון 23/2/2020

נוכחים: תמר, שחר, רענן, רקפת, רינה, ננסי, מעין, גלית

חסרים: רוית, חגי, אבשלום

 1. פנסיה – דוח מצב (מוזמן אמרון),

הוצגו:

 • רשימת החברים שלא סיפקו מידע למסלקה.
 • החוב הפנסיוני הידוע והרכבו.
 • כתב התחייבות עליו יחתמו בעלי החוב להסדר עם הקיבוץ.

בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות ולהחלטות הקיבוץ, על הקיבוץ להבטיח לחברים בגיל פרישה, פנסיה בשיעור שלא יפחת מהקבוע בתקנות.

כמו כן, על החבות הפנסיונית להיות מוצגת במאזן הקיבוץ.

נוהל הפנסיה (אושר בקלפי – 9/2019) קובע כי האחריות לצבירה פנסיונית כנדרש היא של החבר וכי עליו לספק לקיבוץ מידע לגבי צבירה זו מידי שנה, באמצעות חתימה על כתב הרשאה למסלקה.

עוד קובע הנוהל, כי קיבוץ אחראי לבצע בקרה על צבירה זו ולצורך כך הנוהל מעניק לו כלים כגון: הפקדה עבור החבר וחיובו בתקציב, קיזוז חובות פנסיוניים מחלוקות רווחים, פטור מתשלום/השלמת פנסיה למי שלא עומד בכללים וכו’.

הרוב המוחלט של החברים ממלאים אחר הנוהל, אך ישנו מספר קטן הפועל בניגוד להחלטות וטרם העביר הרשאה לקבלת מידע בגינו מהמסלקה הפנסיונית, למרות שנתבקש ארבע פעמים ובאמצעים שונים לספק אותה.

הוחלט: 

 • א. לחברים שטרם נתנו הרשאה למסלקה הפנסיונית, תתבצע פניה אישית נוספת ואחרונה.
 • ב. צוות מצומצם (אמרון, ירדנה ונציג “טנא”) ייפגש אישית עם כל חייב/ת ויגיע להסדר תשלומים תוך שלושה חודשים.
 • ג. בעלי חוב אקטוארי לא יקבלו פירות נכסים; הסכום יופנה לכיסוי החוב.
 • ד. בתחילת יוני 2020 ימסור הצוות המצומצם דיווח להנהלה. בנוסף, כל חציון תקבל ההנהלה דיווח על מצב החוב האקטוארי.

 

 1. אישור תחילת מועמדות – נקלטים לשכונת העיןבשעה טובה ומוצלחת אושרה תחילת מועמדות ל- 20 נקלטים:
 • ניב חוה ואברהם
 • ולר שי וענבר
 • ביאלי יאיר ואופיר
 • רובין אורי
 • שולמן תומר
 • סרף ליאור
 • ישראלי ידין ודגן בר
 • הניג עמית ודיאמנט מאיה
 • המאירי דורון
 • סטרס מאיר
 • סתוי שני ושחר
 • ניב אורית
 • גל לירן ודנה

כל הנקלטים עברו את בדיקות ההיתכנות הכלכלית (יכולת לבנות בית וצבירה פנסיונית מספקת) ואת אבחון ההתאמה לישוב, כולם חתמו על הסכם הצטרפות, בחרו מגרש והפקידו את הסכום הדרוש בקרן נאמנות.

מועד תחילת המועמדות –  1 במרץ 2020

*** תקופת המועמדות של נקלטים המתגוררים מעל שלוש שנים בכפר בלום תהיה חצי שנה.

*** תקופת המועמדות של נקלטים המתגוררים פחות משלוש שנים בכפר בלום תהיה שנה. 

בברכת קליטה טובה והתערות מהירה בחיי הקהילה. 

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלה 5/20 יום ד’ 18/3/2020

נוכחים: תמר, רקפת, רוית, ננסי, שחר, חגי, רענן, גלית, רינה, אבשלום

חסרה: מעין

 1. פניית ראש המועצה להפוך את פסטורל למלון לחולי קורונה קלים
  מוזמן: דובי בנארי
  יו”ר המועצה גיורא זלץ פנה לבדוק אפשרות להפוך את מלון פסטורל לבית חולים לחולי קורונה קלים. בדירקטוריון התיירות נדרשה עמדת הקהילה כיון שהמלון ממוקם בלב הקיבוץ.

הוחלט – לדחות את הפנייה. 

 1. דוח מצב כספי
  מוזמנת: ירדנה בנארי
  נמסר דוח על המצב הכספי – יתרות הקהילה המוחזקות בתיקי השקעות – ירדו ב 1.5 מלש”ח מתחילת המשבר. נערך תזרים יומי והיחס לתשלומים שלנו מתבצע בהתאם. אנחנו בקשר שוטף עם העסק לגבי התשלומים. בשלב זה המאמץ מופנה לטובת הפעילות השוטפת. לגבי היכולת לחלק פירות נכסים (דיבידנד) – נדע רק בתום המשבר. 
 1. “חישוב מסלול מחדש” – תקציב ותוכנית השקעות תחת הקורונה
  נמסר דוח מצב – נזקי הסופה, הודעה על הפחתה ברווח שיועבר מאחזקות, השקעות שכבר בוצעו והוצאת עובדים לחל”ת.הוחלט לעצור את כל ההשקעות שטרם מומשו (כולבו – הצטיידות ותוספת חניות, שיפוץ מבנים, החלפת גגות, שימור אתרים וכו’), להמשיך בצמצום ההוצאות וההתייעלות בכוח אדם תוך שמירה על המשך מתן שירותים ומעקב שוטף. בחינה נוספת – אחרי פסח.

רשמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלה 6/20 יום ה’ 2/4/2020

נוכחים: תמר, שחר, רענן, רוית, רינה, ננסי, מעין, חגי, גלית, אבשלום

חסרה: רקפת  

ישיבה דחופה – פניית משרד הביטחון להסב את מלון פסטורל לאכסניה לחבי-בידוד
מוזמנים: יוסי רקח, דובי בנארי
משרד הביטחון פנה לפסטורל שיגיש הצעה למכרז שמטרתו – הסבת המלון לאכסנייה לחבי-בידוד שאינם נגועים בקורונה השבים מחו”ל. המלון יתופעל ע”י פיקוד ע”י העורף חלוקת המלון לאזורים:
שטח ירוק – לעובדי מלון, צוותי בריאות וכוחות ביטחון;
שטח צהוב – בשליטת פיקוד העורף, צוות ממוגן שמטפל בצרכי המבודדים [כביסה נקייה וארוחות ארוזות].
שטח אדום – חדרי המלון בו שוהים חבי-בידוד, עד 3 בחדר, עליהם חל איסור לצאת מהחדרים.

** אם מי מהם יאומת כחולה, הוא יפונה מידית.
משטרת ישראל מעמידה שוטר במדים בכניסה למלון.

בניגוד לפניה קודמת שנדחתה [אז דובר על אכלוס בחולי קורונה קלים], הפעם המלון מעוניין להגיש הצעה שיש בה היתכנות כלכלית ורווחיות,  אך מתנה זאת בקבלת אישור מהנהלת הקהילה.
** המלון מגיש הצעת מחיר למשרד הביטחון. לא כל הצעה מאושרת.

להלן תמצית הדיון והשיקולים.

נימוקים לאישור הפנייה:

 • אנחנו במצב חירום לאומי, חובתנו להתגייס למאמץ הכללי ולהירתם למערך הערבות ההדדית במדינה.
 • יש כאן הזדמנות כלכלית שבמצב הנוכחי, זה יהיה חוסר אחריות לסרב לה.
 • רמת הסיכון נמוכה. החלוקה לאזורים מאפשרת מיגון בטוח ואפס אינטראקציה עם המבודדים.
 • הצבא ומשרד הביטחון מגיעים מיומנים להתמודד עם הנושא ולאחר שרכשו ניסיון.
 • יתכן יתרון לאוכלוסייה שלנו – נפנה למשרד הבריאות לאפשר למבודדים מכפר בלום לשהות במלון בשעת הצורך במקום להתפנות למקום אחר.

 נימוקים לדחיית הפנייה:

 • חשש מהסיכון שבהכנסת פוטנציאל תחלואה לישוב ומכובד האחריות שמוטל עלינו.
 • חשש שמבנה המלון [פרוס על שטח נרחב], יקשה על ההשגחה והאכיפה.

החלטה:

על אף החשש, ההנהלה ממליצה לאשר את פניית העסק בכפוף להתניות הבאות:

 • תבוצע הפרדה פיזית בין המלון לקיבוץ.
 • הכניסה למלון תהיה מצפון [קייקים] ולא דרך הקיבוץ.
  [דרך הכניסה לקייקים ופנייה לכיוון מרכז קלור וסביב מבנה האופרה אל המלון].
 • יש לקבל את ברכת האג”ק למהלך – המרקם החברתי ואיתנות הקהילה הם ערך מהותי.
 • אישור הפנייה ע”י חברי האגש”ח בקלפי ממוחשבת –
  המידע יונגש לחברים בדפי מידע / במייל ולאחר מכן נקיים קלפי ממוחשבת.

רשמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלה 7/20 מוצ”ש 18/4/2020

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רוית, רינה, ננסי, מעין, חגי, גלית

חסר: אבשלום

פניית משרד הביטחון להסב את מלון פסטורל לאכסניה לחולים קלים ו/או חבי-בידוד

בערב חג פסח שני 14/4/20 פנתה הנהלת המלון (פעם שלישית) להנהלת האגש”ח לקבל החלטה בנושא הסבת פסטורל לאכסניה לחבי-בידוד או חולים קלים בקורונה.

פנייתם הראשונה להלנת חולי קורונה – נדחתה בהנהלת אגש”ח-קהילה.

פנייתם השנייה להלנת חבי בידוד – משרד הביטחון עצמו ביטל.

הפעם מדובר בחולי קורונה קלים וחבי-בידוד.

החלטת ההנהלה הקודמת התנתה את האישור, בין השאר, בקבלת ברכת האג”ק למהלך ופורסם שיתקיים משאל ציבורי.

בסוף השבוע הוגש ערעור על עצם קיום המשאל.

הנהלת האגש”ח התכנסה לדון בפנייה עצמה, במשאל ובדרך קבלת ההחלטות.

הוחלט:

 1. הנהלת האגש”ח תבקש מהנהלת האג”ק לקבל את עמדתם בנושא מתוך תפיסה שהמרקם החברתי ואיתנות הקהילה הם ערך מהותי. הנהלת האג”ק תקבע את אופן גיבוש חוות הדעת (במשאל או בדרך אחרת).
 2. הנהלת האגש”ח תבקש מהנהלת המלון להציג מידע מדויק וברור על אמצעי המיגון שיינקטו כדי ליצור הפרדה פיזית בין המלון לקיבוץ.
 3. לאחר שתתקבל עמדת האג”ק היא תפורסם לציבור יחד עם עמדת גורמי הבריאות ותתקיים קלפי באגש”ח.
 4. מאחר שההנהלה חצויה בעמדתה, הוחלט לא להמליץ בעד או נגד.
 5. גם אם משרד הביטחון יוריד את פנייתו הנוכחית מסדר היום, עלינו להשלים את המהלך ולקבל תשובה לגבי עמדת הציבור, למקרה שהנושא שוב יעלה על הפרק.

רשמה: רינה שחם

 1. עמדת הנהלת האג”ק:
  במרחב שבו אנו נמצאים חוזקה של אגודה אחת משפיע על השנייה ולהיפך.

חברי הנהלת האג”ק  מבינים שיכולה להיות השלכה על הקהילה כולה במצב הכלכלי שבו נמצאת האגש”ח ומקווים שכולנו נצליח לצאת מחוזקים מהמשבר.

לאחר דיון שהתקיים בהנהלת האג”ק הוחלט (ברוב גדול):
מתוך תחושת האחריות לבריאות כלל הציבור, הנהלת האג”ק מתנגדת להסבת המלון למלונית לחולי / מבודדי קורונה.

הנהלת האג”ק מברכת על האופן שבו בחרה הנהלת האגש”ח לשתף את האג”ק, למרות שהחלטה זו נוגעת לעסקי האגש”ח.

 1. מהנהלת המלון
  מידע על אמצעי המיגון שיינקטו כדי ליצור הפרדה פיזית בין המלון לקיבוץ:
  מהנהלת המלון – מידע על אמצעי המיגון שיינקטו כדי ליצור הפרדה פיזית בין המלון לקיבוץ:
  1) שילוט הכוונה : גודל השלטים לפי תקן מע”צ. בכל מקום שכתוב “פנה ימינה” או “פנה שמאלה” יהיה חץ לפי תקן מע”צ.
 • לפני הכיכר שבכניסה הראשית לקיבוץ יועמדו שני שלטים, אחד מצד מזרח והשני מצד מערב: “למלון פסטורל ניתן להגיע רק דרך הקייקים”.
 • בכביש, לפני צומת הפנייה לקייקים ולבתי הספר יועמד שלט שפניו דרומה: “למלון פסטורל פנה ימינה” ושלט שני אחרי הצומת ופניו צפונה: “למלון פסטורל פנה שמאלה”.
 • בקצה הכביש לקייקים על הגדר שלחוף הירדן שלט: “למלון פסטורל פנה ימינה”.
 • לפני השער האפור שסוגר את כביש המערכת לכיוון הסכר שלט: “למלון פסטורל פנה ימינה”.
 • בשער שבסובה של מרכז קלור שלט ארבע שורות: “למשק בית שמאלה” “לכניסה הראשית המשך ישר” “למטבח המלון המשך ישר”, “אם השער נעול, צלצל לקבלה”
 • בקצה כביש המערכת בפינה הצפון מערבית על גדר המערכת שלט: “לכניסה למלון ולמטבח המלון שמאלה”.
 • בסיבוב החד שלפני משטח הקולטים שלט: “לכניסה למלון ולמטבח המלון המשך ישר”.
 • בצד מערב של הסובה (לפני הקקטוסים) שלט: “לכניסה למלון שמאלה” “למטבח המלון המשך ישר”.
 1. שמירה מטעם המלון:
 • שומר 24/7 בשער הכניסה לקיבוץ, למניעת כניסת כלי רכב (של אזרחים לא מוכרים, פיקוד העורף, משרד הבטחון, משרד הבריאות, משרד הפנים, משרד הדתות או משרד הרווחה) אל תוך הקיבוץ.
 • שומר 24/7 בשער הכניסה למלון.
 • שומר בשעות הפעילות בשער הסובה של מרכז קלור. (כאשר אין שומר, השער נעול)
 • שומר בשעות הפעילות בכניסת הספקים והצוות, ברמפה של המטבח. (בתום הפעילות ונעילת המטבח, אין שומר)
 1. גידור :
 • כ-900 מטר גדר במקטעים לפי דרישת הקיבוץ ו/או פיקוד העורף. (הגבוהה מבניהן)
 • מאפייני הגדר לפי דרישת הקיבוץ ו/או פיקוד העורף. (הגבוהה מבניהן)
 • תוואי הגדר יכסה את כל הקטעים שאינם מגודרים סביב המלון.
 • תתווסף גדר בין החדרים לבין המבנה המרכזי.
 • מבנה אופרה יהיה מחוץ לגדר.
 • הגדר לאורך מגורי סטפי, פרדי ושבע דגן וסיון ועופר המאירי לא תשמש כגידור קורונה. תוקם גדר נוספת לאורך תוואי המדרכה  מחדר אוכל עובדים אל כביש האספלט שממשיך לבריכה.
 1. שלוש מצלמות אבטחה נוספות
  1. על “אופרה” לכוון השטח הפתוח שאחרי מבני הבוטיק.
  2. על מבנה “גולן” לכוון הזיתים
 • על מבנה הלובנה לכוון השביל המרכזי.
 1. עלויות אלה יוכנסו למחיר הריטיינר הגלובלי.

 

 1. עמדת גורמי הבריאות – חוות דעתו של ד”ר בני מושל, רופא הקיבוץ:

מבקש להעביר את דעתי להנהלת הקיבוץ כדלקמן: לשמחתנו וגם בעקבות מאמצינו נשאר המתחם של קיבוצי ומושבי המועצות האזוריות באצבע הגליל נקיים מחולי קורונה.

אנחנו מכניסים כאן גייס חמישי. סטטיסטית חלק מהמבודדים צפויים להימצא חולים. מאחר והמלון והקיבוץ אינם מקום המגורים הקבוע של המבודדים, הרי שהמחויבות שלהם לבידוד תהיה חלקית למרות ההשגחה (ראו האירוע ביסוד-המעלה עם ששת ה”מבודדים” שנמצאו חולים בדיעבד שהסתובבו ברחבי המושבה). מספיק שמבודד אחד יתחכם ויפזר את הווירוס ברחבי הקיבוץ כדי לגרום לפגיעה באוכלוסייה.

איני בטוח שה”הזדמנות הכלכלית” שווה את סיכון חייהם של ותיקי הקיבוץ.”

 

סיכום הנהלה (מייל/ווטסאפ) 8/20 יום חמישי 30/4/2020

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רוית, רינה, ננסי, מעין, חגי, אבשלום,  גלית

כניסה למועמדות – נרקיס דהדי

בתחילת מרץ 2020 חזרה נרקיס דהדי להתגורר בקיבוץ דרך קבע.

נרקיס סיימה את תהליך הקבלה כולל בחירת מגרש ותשלומים.

וועדת קליטה מבקשת מההנהלה לאשר כניסתה לתקופת מועמדות.

 הוחלט – לאשר תחילת מועמדות לנרקיס דהדי החל מ- 1/5/2020 .

רשמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלה (מייל/ווטסאפ) 9/20 יום ראשון 03/05/20

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רוית, רינה, ננסי, מעין, חגי, אבשלום,  גלית 

פתיחת בריכת השחייה

היות שהמלון כנראה לא יפתח את שעריו לפני ה-1 ביולי 2020,

הנהלת הבריכה פנתה להנהלת האגש”ח ובקשה לדעת האם היא מעוניינת לפתוח את הבריכה מוקדם יותר, על חשבונה.

 הוחלט: מאחר שלקהילה אין מקורות למימון הפעילות בימים כתיקונם, ועל אחת כמה וכמה בימים אלה, תישאר המתכונת הקיימת – כלומר:

הבריכה נכללת ותלויה בפעילות המלון, שימשיך לשלם על כל אורח שנכנס אליה.

רשמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלה 10/20 יום רביעי 13/05/2020

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, ננסי, מעין, חגי, אבשלום, גלית

חסרה: רוית

 1. דוח מצב יתרות ואשראי – קורונה – מוזמנת ירדנה בנארי
  יתרות הקהילה + העברה חודשית מהעסק + הקפדה על תזרים חיובי, מאפשרים המשך מתן השירותים השוטפים לקהילה.
 2. חלוקת פירות נכסים – מוזמנת ירדנה בנארי

הנהלת אחזקות אישרה העברה של 4.8 מיליון ₪ לקהילה (תקציב). לגבי 1.5 מיליון ₪ נוספים תתקבל החלטה בספטמבר.
בהתאמה – תתקבל בקהילה ההחלטה על מועד וגובה הסכום שיחולק לחברים.

 1. השפעת המשבר הכלכלי על החברים – מוזמנת ירדנה בנארי

יתרות התקציב של כול החברים תחת בדיקה ובקרה. חברים ממצים זכויות בהתאם לכללים במדינה והחלטות הקיבוץ. מענה אישי נקודתי מתבצע תוך שמירה על צנעת הפרט.

 1. תשלום במזנון הבריכהמוזמנת ירדנה בנארי
  האפשרות לקניה בהקפה (רישום וחיוב מאוחר יותר ב”תקציב”) במזנון הבריכה מייצרת הרבה עבודה להנה”ח ומרדף אחר חייבים.
  הוחלט
  – התשלום במזנון הבריכה יתאפשר רק במזומן או בכרטיס אשראי.
 2. עדכון ביצוע השקעות
  בתחילת המשבר הוחלט על עצירה מוחלטת של ההשקעות שאושרו באסיפה עד התבהרות המצב.

הוחלט – לקדם השקעות יצרניות (מחזירות עצמן, כסף שאינו מושקע נשחק), זאת ע”מ שלא לשתק את המקום ולחולל הכנסות. שניים מסעיפי התוכנית יוצאים לביצוע מידי:
א. שיפוץ הנה”ח לקליטה (100 אלף ₪, החזר השקעה תוך 2.8 שנים).
ב. שיפוץ מבנה הקיטור ( 80 אלף ₪ החזר השקעה תוך 2.4 שנים).
***
החלפת גגות רעפים בשיכון עולים (200 אלף ₪, החזר השקעה תוך 1.3 שנים) תבוצע באוגוסט, בכפוף לכך שהתזרים יאפשר.

 1. כולבו – מעבר למבנה המשופץ
  הסתיימו שיפוץ מבנה הכולבו והתקציב (1.3 מלש”ח) שהוקצה לנ”ל. המבנה מוכן למעבר ושימוש. נדרשת השקעה גדולה נוספת, שלא אושרה, בהצטיידות (מדפים, דקורציה, שולחנות, מצלמות וכו’). ההתלבטות: האם לעבור עם הציוד הקיים ובשנה הבאה להשקיע בציוד חדש או להמתין עד הצטיידות מלאה ורק אז לעבור (בשנה הבאה).
  הוחלט – בישיבת ההנהלה הבאה יתקיים דיון על לו”ז המעבר.

רשמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 11/20 מיום שלישי 26/05/2020

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, ננסי, מעין, אבשלום, גלית, רוית

חסר: חגי 

 1. כולבו – מעבר למבנה המשופץ

השיפוץ הסתיים במסגרת התקציב שהוקצה לו (1.3 מלש”ח) והמבנה מוכן למעבר ושימוש.
נדרשת השקעה גדולה נוספת בחידוש ציוד – השקעה שלא אושרה.
ההנהלה דנה בשאלה האם לבצע מעבר עם הציוד הקיים כעת, או להמתין עד הצטיידות מלאה – כלומר לאחר אישור תכנית השקעות 2021 – ורק אז לעבור.

הוחלט: לעבור מיד (במהלך יוני) מהטעמים הבאים – אין מניעה להשתמש בציוד הקיים, מוגזם להחזיק שני מבנים (לא משלמים שכ”ד) ולשלם כפל ארנונה, המבנה מרווח יותר, הנגישות טובה יותר, הציבור ייהנה מחוויית קניה טובה יותר גם ללא ציוד חדש.

סוכם, לערוך תחזית שנתית מעודכנת לכולבו – במידה וצפויה הכנסה גדולה מהמתוכנן, ניתן יהיה להשתמש בה להצטיידות (מידוף).

 1. ערעור על החלטת ההנהלה לגבי המדרג שקבעה למימוש “זכות הסירוב
  מוזמנים: נירה וחיים זוהר

כזכור, לאור מכירות של יורשים את בתיהם, הומלץ להגדיר כיצד תמומש הזכות במקרה שיהיה יותר מפונה אחד לממש אותה.

הוחלט (נוסח ע”י עו”ד): 

מימוש “זכות סירוב ראשונה” של הקיבוץ או מי מטעמו ברכישת דירה:

 • רשאים לפנות לרכוש את הנכס – נקלטים וחברים.
  סדר הקדימות יהיה כדלקמן:
 1. חברי קיבוץ שהתגרשו מבן זוגם, העבירו לבן הזוג את מלוא זכויותיהם בדירה שבה התגוררו בקיבוץ ונכון למועד הפניה אין להם עוד זכויות בבית מגורים אחר ביישוב כפר בלום.
 2. נקלטים שאין להם זכויות בבית מגורים אחר ביישוב כפר בלום.
 3. חברי קיבוץ שאינם נכללים בסדר הקדימות הראשון.
 • במקרה של יותר מפונה אחד מאותה קבוצה (1-3 לעיל), תיערך הגרלה בין הפונים.

משפחת זוהר סבורה כי החלטת ההנהלה אינה הוגנת היות שהיא מבטלת כמעט לחלוטין את האפשרות של חברים ותיקים לממש זכות זו ומבקשת:

 • לא להפעיל את זכות הסירוב כאשר הרוכשים הם חברי קיבוץ.
 • לבטל את סדר הקדימות.

הוחלט:

 • כאשר בית יימכר לחבר/נקלט – הקיבוץ לא יפעיל את זכות הסירוב.
 • כאשר יימכר בית למי שאינו חבר/נקלט, הקיבוץ יפעיל את זכות הסירוב.
 • במידה ויהיו כמה פונים, תערך ביניהם הגרלה (ע”י עו”ד) ללא מתן קדימות.

רשמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 12/20 מיום שלישי 09/06/2020

נוכחים: תמר, רקפת, רינה, ננסי, מעין, חגי, אבשלום, גלית

חסרים: שחר, רענן, רוית.

 1. תקציב קהילה – ביצוע ינואר-אפריל 2020
  להנהלה הוצג הביצוע של ארבעת החודשים הראשונים של 2020. ההתנהלות התקציבית בהתאם לתוכנית.
  הוחלט לקיים דיון נפרד על רכב לחבר, חדר-האוכל ובית כסיף (עם צוות הרווחה).
 2. עדכון מוועדת פנסיה
  מוזמנים: אמרון וירדנה
  ישנם חברים עם חוב אקטוארי. יש חשיבות לסגור את החוב על מנת שלא ייפול בעתיד על חבריהם.
  צוות פנסיה (אמרון, ירדנה, שושי) ונציג חברת “טנא” נפגש עם כל החייבים.
  הנ”ל קיבלו פירוט לגבי חובם ודרכים לסגירתו. בניית הסדרי התשלום מול כולם אמורים להסתיים עד סוף החודש.
  ההנהלה מייחסת חשיבות רבה לטיפול בנ”ל ולמעקב הרציף ומשבחת את הצוות על עבודתו.
 3. ערעור על החלטת ההנהלה לבטל המדרג למימוש “זכות הסירוב”
  מוזמנים: בתיה ואורי ברטוב
  בתיה ואורי ערערו על החלטת הנהלה מס’ 11/20 מיום 26/5/2020 וביקשו להחזיר את המדרג למימוש זכות הסירוב, בנימוק שקליטת בנים היא ערך עליון ולכן הנקלטים צריכים לקבל עדיפות.
  ההנהלה דחתה את הערעור.
 4. כולבו – מעבר למבנה המשופץ

בקרה על לו”ז המעבר – מתקדמים בעבודות ההכנה על מנת שהמעבר לכולבו החדש יתבצע בהקדם האפשרי.

רשמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 13/20 מיום שלישי 23/06/2020

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, ננסי, מעין, גלית, רוית.

חסרים: חגי, אבשלום.

הצגת טיוטת תכנית רב-שנתית שהוכנה ע”י ברית פיקוח
מוזמנים: ארנון רז – רו”ח ברית פיקוח;
צוות כספי: ירדנה בנארי, שירלי סירצקי + תמר, שחר וגלית (מההנהלה).

הטיוטה שהוצגה מתבססת על ניתוח פעילות הקהילה ובמסגרתה נבחנו גם שימושי הקהילה, מעבר לפעילות השוטפת.

היא מציעה עקרונות לניהול פיננסי ארוך טווח ומדדים שחריגה מהם תדרוש התייחסות – אחד המדדים החשובים הוא “כרית ביטחון” (כסף נזיל שיאפשר התמודדות עם משבר) וכן הצעה ל”מדרג שימושים” שנועד לקבוע את סדר הקדימות ולייעד מקורות גם לנושאים שלא בהכרח נלקחו בחשבון בעבר.

הוחלט

 • הטיוטה תעודכן בהתאם להערות שעלו.
 • התכנית תוצג ע”י ארנון לאסיפה.
 • אישור המודל הרב-שנתי וקביעת מדרג שימושים – יהיו בקלפי.

 

רשמה: רינה שחם

 

סיכום הנהלה מס. 14/20 מיום 28/06/2020

נוכחים: שחר, רקפת, רענן, רינה, מעין, ננסי; גלית, רוית;

חסרים: תמר, חגי, אבשלום;

 1. פניית האג”ק להצרחת מבנים
  מוזמן: יוחאי וולפין מנהל אג”ק

האג”ק מבקשת להשיב לאגש”ח את הפשפושית ובמקומה לקבל את מבנה הכולבו שמתפנה. המטרה לרכז גיאוגרפית את מבני החינוך ובכך לאפשר שליטה טובה יותר במתרחש בשטח ולהגדיל את מרחב התמרון באכלוס הבתים בהתאם לקבוצות הגיל והצרכים.

הוחלט:
לאשר את הבקשה. מבנה הכולבו עובר כמות שהוא, ללא הסככות והגגונים.

 1. פניית רפי ברמן למיזם הנצחת מורשת חקלאית
  מוזמן: רפי ברמן
  רפי מבקש להקים אתר להנצחת המורשת החקלאית בשטח החניה של בית העלמין ולהציב עליו כלים חקלאיים שיצאו משימוש. מטרתו – חיבור בין דור המייסדים למקום קבורתם וחיזוק הקשר בין האוכלוסייה לבית הקברות המרוחק. המיזם לא כרוך בעלות כספית (יצא לפועל רק לאחר גיוס תרומות ואחזקתו תהיה באחריות רפי ללא תמורה).


הוחלט
לדחות את הפניה (למרות היוזמה המבורכת) מהטעמים הבאים:

 • התב”ע של בית העלמין אינה מוסדרת והמיזם עלול לגרור הליך אכיפה מיותר.
 • בלוויות רבות-משתתפים, יש צורך בכל שטח החניה.
 • מיקומם הנוכחי של הכלים החקלאיים בתוך הקיבוץ, יפה ובטוח מפני גניבות.

 

 1. כיסוח דשאים פרטיים ע”י הנוי
  צוות הנוי אחראי לטפל בשטחים הציבוריים, אלו המשמשים את כלל החברים והתושבים. מדובר על כמות שטחים נרחבת והעומס על הצוות רב.
  הוחלט – לא יכוסחו דשאים פרטיים מגודרים ו/או לא נגישים.

יופעל שיקול דעת מקצועי לגבי שטחים הנושקים לשטחים ציבוריים לצורך שימור חזות הישוב.

 

 1. מענק לעצמאים חברי קיבוץ

המדינה לא אפשרה לחברי קיבוץ עצמאיים לבחון זכאותם לפעימה הראשונה והשנייה. ע”מ שלא ייפגעו, הקיבוץ ביקש מברית פיקוח לבצע עבורו את הבדיקה (בהתאם לכללי המדינה). הסכום הכולל של שתי הפעימות, כ- 85 אלף ₪. סכום הפעימה הראשונה סופי וניתן להעביר לזכאים. את סכום הפעימה השנייה המדויק, נדע במהלך יולי. את הפעימה השלישית יכול כל עצמאי לממש ישירות מול המדינה.

הוחלט – לשלם לזכאים את הפעימה הראשונה עכשיו.
להמתין עם תשלום הפעימה השנייה עד קבלת הנתונים הסופיים.

מקור למימון – מיסי התנועה.

 

רשמה: רינה שחם

 

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 15/20 יום ראשון 2/8/2020:

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רינה, ננסי, חגי, אבשלום, גלית, רוית;

חסרים: רענן, מעין.

נדונו שני נושאים אישיים ולכן אינם מפורסמים לציבור.

רשמה: רינה שחם

סיכום ישיבת הנהלת אגש”ח מס’ 16/20 יום ראשון 16/8/2020:

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, חגי, אבשלום, גלית, רוית;

חסרים: מעין, ננסי.

על סדר היום:

“משפרי דיור” = פתיחת שכונת העין לחברים שכבר שויך להם בית.

מוזמן: עו”ד יונתן גולדשטיין.

בעקבות פניות חברים לבדוק את האפשרות למכור את הבית המשויך ולבנות בשכונה העין, התקיים דיון בהשתתפות עו”ד יונתן גולדשטיין.

דיון:

לאחר שעלו ונדונו המשמעויות הכרוכות במהלך כגון,  הוא יאפשר תנועה פנים-יישובית, יגביר את שביעות רצון החברים (ותיקים ונקלטים), יצריך שינוי תקנונים קיימים ובניית מנגנון העדפה (מצאי המגרשים בשכונת העין מצומצם), וישפיע גם על תהליך הקליטה, התברר כי מועצת מקרקעי ישראל הוציאה החלטה חדשה (מצורפת) שתכליתה למנוע מחברי קיבוץ שכבר השלימו שיוך, לבצע שיוך נוסף גם אם מכרו את הבית שכבר שויך להם.

החלטה:

לאור הסיכונים שהחלטת רמ”י מספר 4815 מציבה בפני היתכנות המהלך של מעבר חברים (שהשלימו שיוך במחנה הוותיק) לשכונת העין, והנזק שיכול להיגרם בשל כך לחברים, לקיבוץ, ולקידום השכונה,הוחלט שלא לשנות את ההחלטות הקיימות ולא לפתוח את הקליטה לשכונה זו לחברים שכבר השלימו שיוך בקיבוץ.

מובהר, כי חברים שכבר השלימו שיוך, כן רשאים לשפר דיור ע”י רכישת בית בשטח הישוב מצד ג’ (ולא בהקצאה ישירה מרמ”י).

 

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 17/20 מיום ראשון 30/08/2020

נוכחים: תמר, שחר, רקפת, רענן, רינה, ננסי, רוית, אבשלום, גלית

חסרים: מעין, חגי. 

 1. ערעור משפחת זוהר – כיסוח דשא פרטי מגודר

מוזמנים: נירה וחיים זוהר

נירה וחיים ערערו על החלטת ההנהלה מ-28/6/20 שלא יכוסחו דשאים פרטיים מגודרים. בקשתם – להמשיך לכסח דשא מגודר אם יש כניסה מסודרת ומתאימה למכסחת.

בדיון עלו הנקודות וההערות הבאות:

 • למעשה ההחלטה על העברת השטח והטיפול בו לאחריות ומימון החבר, התקבלה ביום החתימה על הסכם השיוך, היא רק יושמה כעת.
 • החלטת ההנהלה מ-28/6 על הפסקת כיסוח דשאים פרטיים לא נוסחה באופן מספיק ברור לחברים.
 • פרסום החלטת הנהלה על הפסקת שירות, צריך שייצא מטעם ההנהלה ולא ממנהל הענף.
 • כיסוח דשא פרטי אינו עיקרון ואינו שירות ליבה המחייב החלטת אסיפה. כול עוד זה התאפשר, השירות ניתן. גידול השטחים הציבוריים ואתו עומס המטלות על הענף, חייב את הפסקתו.
 • רוב החברים מכסחים את הדשא הפרטי שלהם בעצמם, או משלמים לגנן, ישנן גם יוזמות פרטיות שניתן להיעזר בהן.
 • רוב הציבור (71%) בחר להקטין את תקציב הקהילה והוא נבנה בהתאם.

הוחלט – לדחות את הערעור.

 1. בקשת הבריכה לגיבוי נהלי הכניסה –
  לאור שימוש חריג בכרטיסיות הכניסה לבריכה –
  הוחלט
  :
  א. העברת הכרטיס לאחר או אי-ליווי אורחים – יגרור פסילתו עד סוף העונה.
  ב. אלימות – פיזית או מילולית, כלפי עובדי הבריכה – תגרור סגירת המנוי.
  ג. ההנהלה מגנה כל צורה של אלימות, מגבה את הנהלת הבריכה ומודה לצוות על השרות המסור והמקצועי.
 1. פניית איציק רואימי להשתתפות העסקים בנטל.
  מוזמן: איציק רואימי

על בסיס הפניה שפרסם איציק (מצורפת בנפרד) לציבור בדפי המידע, ולבקשתו, התקיים דיון בהנהלה.

איציק ביקש לדעת:

האם ההנהלה מסכימה לעקרון שכל מי שמקבל שירותים – צריך לשלם עבורם.

 החלטה:
ההנהלה מסכימה לעקרון לפיו, מי שנהנה – צריך לשלם.

רשמה: רינה שחם

סיכום הנהלה מס’ 18/20 מיום ראשון 6/9/2020

נוכחים: תמר, ננסי, שחר, רקפת, רינה, חגי, רענן, גלית, רוית

חסרים: אבשלום, מעין 

חשבונות החברים (תקציבים) בהנה”ח
מוזמן: נעמן פלטיאל

נעמן ביקש לדון בנוהל חיוב בתקציב, זאת בעקבות אירוע בו חויב על פינוי פסולת בנין (שיפוץ דירה) בלי סיכום מראש.

הוחלט הובהר:

 • תקציב החבר הוא פרטי – גם כאשר הוא מנוהל ע”י הנה”ח.
 • חיוב חבר בתקציב צ”ל מוסכם מראש ולא בדיעבד (לא מדובר על חיובים שוטפים/מוסדרים במוסדות הקיבוץ: כולבו, מרפאה, חדר-אוכל, מוסך).
 • בגין שירותים שאינם מוסדרים – באחריות החבר לסכם מראש על תנאי השירות/עלות בהם יחויב.
 • חבר שיעשה שימוש במתקני הקיבוץ ללא תיאום/הסכמה מראש, יקבל הודעה על כך שיחויב בתקציב.
 • במקרה של חילוקי דעות בין החבר לנותן השירות, החבר יפנה לבירור בהנהלת קהילה.

רשמה: רינה שחם

 

 

 

 

 

 

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן