ריכוז סיכומי ישיבות הנהלת אגש”ח קהילה מיוני 2018

סיכום הנהלת אגש”ח מס’ 09/18 מיום 15/6/2018 נוכחים: שחר אורון, רענן ברק, תמר פרסנס, מעין משה, עופרה שליידר, אבשלום כהן, ננסי יטרה-שץ, רינה שחם, גלית שלח, רוית אדר. חסרה: רקפת הדני-פרסר. על סדר היום: פרידה מועד-ההנהלה המסיים מוזמנים: חברי הנהלות מסיימות: הנהלה פעילה, הנהלה אסטרטגית התקיים מפגש חגיגי וארוחת בוקר בהשתתפות חברי הוועדות המסיימות והחדשה. […]