ביטמן אברהם

 
09.07.1914 – 01.01.1926 

נולד בשנת 1926 בארצות הברית. הוריו היו מוריס ורחל ביטמן. בבית שמרו על חגים יהודיים, ובעיקר על פסח. אברהם למד בבית ספר מקצועי 4 שנים.

הוא היה בתנועת נוער “החלוץ הצעיר”. אברהם היה בהכשרה שנה וחצי לפני העלייה ארצה עלה לארץ בשנת 1952, באוניה  עם כמה מחברי כיסופים. לכן הצטרף לקיבוץ כיסופים בו היה חבר 7 שנים. שם למד בקורס מכונאים.

לכפר בלום הגיע ב-1959, והתקבל לחברות בשנת 1960. אברהם עבד תקופה מסוימת על טרקטור. בשנת 1961 הקים משפחה עם מזל, ונולדה להם בת, רחל. לאחר מספר שנים המשפחה התפרקה.  

בשנת 1961 חלה את המחלה ממנה לא הבריא עד יום מותו. למרות מחלתו עבד בהתאם ליכולתו, ועזר רבות בחדר הגיהוץ, ובענפים שונים בהתאם לצורך.

היה איש סגור ומסוגר, ולא שיתף את החברים במה שעובר עליו. תקופה ארוכה גר בגבעתיים, וכמעט ניתק את קשריו עם חברי הקיבוץ. למרות זאת הקיבוץ שמר על  הקשר וראה עצמו אחראי לטיפול במצבו.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן