ליבנה אפרים

15.09.1975 – 01.10.1916
 

אפרים ליבנה (פרויקה) נולד בעיירה רזקנה (לטביה) למשפחת סוחרים אמידה. מילדותו הצטרף לתנועת הנוער נצ”ח “השומר הצעיר” ובלט בה בפעילותו הצופית והמחנאית. כן היה פעיל מילדותו בארגון הספורט “הפועל” – ניצנים, שמהם צמחה בארץ פעילותו לחישול כוח יהודי.

שנת 1938 הגיע ארצה עם חמשת ראשוני הגרעין האנגלו-בלטי, והתבלט מיד בכישרונותיו, ביכולתו הארגונית, בפעלתנותו. היה אחד מראשוני אנשי “ההגנה” בקבוץ הצעיר, ובמשך הזמן היה איש הביטחון המרכזי של הקבוץ. יצא לקורסים והשתלם, הדריך את החברים והחברות בשימוש בנשק ובתרגול, דאג לרכישת נשק ול”סליקים”, היה נוטר ונציג הקבוץ הצעיר בפני מפקד ה”גפירים” האנגלי. בשנים הראשונות בנעמה התרחב היקף פעולתו גם לאזור כולו, וכל זאת כתוספת לחיי עבודה מאומצים ולקבלת אחריות לשטחי פעולה חברתיים רבים – עריכת העלון, חברות בוועדות שונות ועוד.

בתקופה שלפני מלחמת השחרור גויס אפרים גיוס מלא ל”הגנה” ולאחר מכן לצה”ל הצעיר. בתקופת הקרבות המרים נגד הסורים הוא קיבל את הפיקוד על גזרה רחבה מאוד – מראש פינה ועד לתל עזזיאת בצפון.

ב-1949 פנה אפרים לשטח פעולה חדש – קיבל הכשרה כמורה ועבר להוראה. בשדה החינוך סלל לעצמו נתיב עצמאי ומיוחד בהוראת הטבע. הוא בנה בעקשנות ובהתמדה את אוספי בית הטבע, טיפח את העמקת האהבה למולדת על ידי הרחבת הידע והכרת אזוריה השונים באמצעות טיולים. ולגבי ילדי הקבוץ – ראה את חשיבותו המכרעת של משק הילדים, שאפרים ייסדו, טיפחו ונאבק לקיומו במשך שנים רבות. בפעולותיו אלו חינך דור ממשיכים, שבעיניהם סימלה את דמותו את אהבת הארץ, על הצומח והחי בה.

אפרים היה איש השליחות – שליחות “ההגנה” למחנות קפריסין, שם פעל רבות, שליחויות (במסגרות שונות) ליהודי ברית המועצות ועד לשליחות מטעם הסוכנות לשנתיים לשנאו, אוסטריה, לקבלת עולי ברית המועצות.

בשנותיו האחרונות התמסר במיוחד לענייני הנצחה: טיפוח בית הקברות, דאגה לתכנונה וייפויה של פינה זו בחיינו, אוגדן הנפטרים ועוד.

פועל ומפעיל, מעורב בשטחי פעולה רבים ושונים, אבן פינה בחברתנו.

בן 59 במותו.

יהי זכרו ברוך.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן