בן יצחק אשר

08.04.1975 – 28.11.1912
 

אשר נולד בריגה. למשפחה מרובת ילדים. אבי המשפחה היה חייט ועמל קשה לפרנס את חמשת ילדיו. רק עם התבגרותם של הילדים, כאשר גם הם נרתמו לעזרה, השתפר מצב הכלכלי. מבין ארבעת הבנים מצא רק אשר את דרכו אל התנועה, להכשרה, לעלייה. אשר היה בהכשרה ב”הכובש”, ליד ריגה, שם עבדו החלוצים קשה, במנסרה, על מנת לקבל את הכשרתם לעבודה בארץ וגם לאישור הרשמי – לקבלת הסרטיפיקט. ב-1937 עלה לארץ והצטרף לקבוץ אפיקים.

כל בני המשפחה אשר נשארו בריגה, נספו בשואה, כאשר הנאצים כבשו את העיר. רק האחות הצליחה להינצל. זכר המשפחה וגורלה לא עזבו את אשר אף לא לרגע מימי חייו בארץ. למרבה הצער, גם האחות אשר הגיעה לכאן, לא האריכה ימים ונפטרה.

בהגיעו לאפיקים, לא הרגיש אשר בטוב בין האנשים אשר לא מצא עמהם שפה משותפת ועם הקמת גרעין קיבוצנו שם, בראשית 1938 הוא הצטרף לגרעין הלטבי-אנגלי. בקבוץ עובר הוא את כל התחנות ואת כל העבודות – פרדסים בבנימינה, בניין על הגבעה, טרקטוריסט בשטחי הקבוץ. חרוץ, נאמן, ממושמע. תובע מעצמו ומאחרים. בעבודתו – תפקידו האחרון כתברואן, הוכיח מידה עליונה של דאגה ומסירות, וניסה ללא לאות להעלות ולשפר את המצב התברואתי בקבוץ, בסביבה.

ועם כל עיסוקיו בעבודה, לא שכח לרגע את אחיו היהודים בגולת רוסיה. אתם שמר על קשר, להם דאג לדרישות עלייה, ערך להם קבלת פנים עם בואם ארצה ואף השתדל לעשות ולו במעט להיקלטותם בארץ.

אשר נפטר לפתע, ביום השואה. אולי היה זה היום בו זכר וכאב יותר מאחרים את זכר אחיו והוריו שנספו, זכר עמנו שהושמד. ביום הזה עמד ליבו מדפוק.

יהי זכרו ברוך.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן