לנגברג דב ברל

27.11.1970 – 01.12.1895
 

אביהם של משה וזאב לנגברג


דב-ברל לנגברג נולד בפולניה, קיבל השכלה תיכונית חלקית והשכלה יהודית רחבה. נדד בצעירותו מפולין לרומניה, מרומניה לצ’כיה וחזרה לרומניה. שם השתקע ועסק בפקידות הקשורה בעסקי יערות. הקים בית שהתנהל ברוח מסורתית-ציונית מובהקת. היה פעיל בקהילה ובתנועת “מזרחי”, ופעל רבות במגביות השונות למען ארץ ישראל.

עמד לעלות ארצה עוד בשנת 1926, אך לפי דרישת תנועתו נשאר במקום. תלאות הימים עיכבו אותו עד לאחר מלחמת העולם השנייה, ועלה רק בשנת 1947, אחרי נדודים ותלאות שכללו שהייה במחנה בטרנסדניסטריה.

עם הגיעו ארצה הצטרף לבני משפחתו בכפר בלום. הקליטה בקיבוץ לא הייתה קלה. בעיקר עקב היעדר אווירה יהודית מסורתית. מאידך, בשטח העבודה לא היו לו קשיים. הוא היה איש עבודה מטבעו, ועבד במסירות ותוך יכולת רבה בכל מקום עבודה. שנים עבד בחצרנות ילדים, והשקיע ממרצו ומאהבתו בעבודה עצמה, ובילדים שלמענם היא נעשתה. מסירותו ואהבתו לילדים הקנו לו את הכינוי “הסבא של הילדים”.

עמל רבות להחדרת רוח מסורתית לחברה הקיבוצית. היה בין פעילי בית הכנסת במתכונתו הארעית ובין ראשי העוסקים בבניית הבניין הקבוע. היה נוהג לעבור לפני התיבה בשבתות, בחגים ובעיקר בימים הנוראים, וקולו הערב היה גורם הנאה לקהל המתפללים.

היה אדם שאהב את העבודה, את הקיבוץ, ואת הבריות והיה אהוב ומקובל עליהם.

יהי זכרו ברוך.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן