זקס דוד – שמואל

30.04.1965 – 01.01.1877
 

אביה של אהובה בן – דוד


אבי דוד שמואל זקס נולד ברומניה וקיבל חינוך יהודי דתי בישיבה. כבר בחוץ – לארץ היה חקלאי, וכשעלה ארצה בשנת 1934 הקים משק חקלאי, מבין הראשונים במושבה רחובות. כמו כן הקים את מחלבת “דרום”, שהפכה לאחר מכן למחלבת “טנא נוגה”. חקלאי היה בכל מאודו.

הקנה לילדיו את אהבת הארץ ומוסר עבודה. היה ציוני נלהב ואיש אמיץ, פעיל בתנועה הציונית (בזרם “הפועל המזרחי”) כבר בחוץ –  לארץ, ובביתו דיברו עברית עוד לפני שהגיעו ארצה. ברוח זו חינך את בניו ובנותיו ודרש מילדיו להיות פתוחים לביקורת ולעזור לזולת.

לכפר בלום הגיע בעקבות ביתו ועבד בחצרנות. אוהב עבודה היה – ועבד כל זמן שרק יכול היה.

בנו בצלאל נפל ב-1948 במלחמת השחרור, בן שני אברהם נפל ב-1969 במלחמת ההתשה.

למרות שקברי בני המשפחה הם ברחובות, הייתה בקשתו האחרונה להיקבר בכפר בלום.

יהי זכרו ברוך.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן