אבין מיכאל

26/10/1916 – 11/7/2005

נולד ב 1916 בדבינסק, בלטביה. שנים רבות היה בן הזקונים למשפחה של ששה ילדים, ארבעה בנים ושתי אחיות. האב היה בשעתו סוחר אמיד בגרוטאות ברזל, אך ירד מנכסיו. מגיל צעיר היה מיכאל חבר בתנועת “השומר הצעיר, נצ”ח”. ב 1936 יצא להכשרה בריגה ולאחר שנות ההכשרה, כשהגיע מועד לעלייתו לארץ ולא היו סרטיפיקטים, יצא בעלייה ב’ בדרך לארץ, באפריל 1939. בקבוצה זו היו מספר חברים שהגיעו לכפר בלום.
היציאה הראשונה לא צלחה (לא נמצאה אונייה), וכעבור זמן קצר יצאו שנית לדרך, והפעם בהצלחה. באונייה קטנה וצפופה הגיעו לארץ בליל האחד במאי 1939 , לחוף שפיים, שם חיכו להם חברי התנועה, שהביאו אותם לקיבוץ האנגלו-בלטי בבנימינה. כבר באותו היום השתתפו בהפגנת האחד במאי נגד הספר הלבן.
בבנימינה עבד בפרדסי המושבה אצל האיכרים השונים. זמן קצר היה מיכאל חבר במועצת הפועלים המקומית. אחר כך עבד בעבודות חוץ ב”קלת אפיקים”, ושם הגיעה אליו ההודעה שהוחלט לשלוח אותו להכשרה בענף המטעים בכפר גלעדי.
מיכאל השתתף בעלייה לביריה בימי מלחמת השחרור ואחרי כן שירת בתפקידי הגנה על אדמת איילת השחר מול משמר הירדן. כן השתתף בליל העלייה למנרה, ומשם עבר לנבי יושע (היא מצודת הכוח).
מיכאל נטע את המטע הראשון על אדמת כפר בלום, וכן את הכרם הראשון. כעשרים שנה ויותר ריכז את המטע שהגיע לבסוף להיקף של 600 דונם. הוא עבד עם צוות גדול של חברים, עד שעזב את הענף ומסר את ריכוזו לידיים צעירות יותר. לאחר אינטרמצו קצר של עבודה במאפיה האזורית נכנס למפעל שלנו, מקום בו עבד שנים רבות, ואף זכה לתעודה “עובד מצטיין” ממשרד העבודה על התמדתו בעבודה.
מבחינה חברתית הייה פעיל בוועדות שונות ותקופה מסוימת (על הגבעה) מזכיר פנים.
יחד עם דינקה בנה משפחה לתפארת.
מיכאל היה איש האדמה, הנאחז בקרקע מוכת הקדחת, הנוטע העיקש, שכנגד כל הסיכויים ואזהרות המומחים, הקים מטע לתפארת, ענף שהיה למרכזי במערכת הכלכלית של המשק באותם ימים.
מיכאל’ה היה איש חכם. לא דיבר הרבה, אבל כל מילה הייתה במקומה.
השאיר אחריו בנים ובת, נכדים ונינים.
יהי זכרו ברוך!

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן