זיו חוה

15.05.1996 – 22.10.1922
 

חוה לבית היינריך נולדה באוסטריה בשנת 1922 להוריה אברהם והילדגרד. אביה היה מהנדס וכנראה שהמשפחה הייתה משפחה אמידה. על כל פנים אנחנו יודעים שאת התרבות ספגה חוה עוד בבית הוריה – ידעה שפות, אהבה מוסיקה וניכר היה בה החינוך הביתי הטוב, “הקינדער שטובע” כפי שקראו לזה. כן השתייכה לתנועת הנוער הציונית “תכלת-לבן”.

אלינו הגיעה חוה עם נוער ג’ מאפיקים – נערה נחמדה, אוהבת חיים ומתאימה את עצמה במהירות לתנאים של הגבעה אז. עבדה בכל מיני עבודות, כנהוג אז, אך עבודתה העיקרית והממושכת הייתה בתור “מטפלת חולים”, “ענף” לא ידוע בזמננו. כיוון שחדרי חולים לא היו ובית חולים בוודאי ובוודאי שלא – חולי קדחת היו רבים, היו המטפלות מטפלות בחולים ודואגות מן “הדיאגנוזה” ז.א הדקירה במחט כדי לשלוח בדיקת דם לרופא שישב בעמיר ועד לתרופות ולמזונם של החולים. הן התהלכו בחצר בסינוריהן הלבנים – קצת יופי ונעימות לאדם החולה.

חוה השתלבה יפה בתוך הענף הזה, אשר היו זמנים שהיה “הענף” הגדול ביותר במשק. חוה בלטה בגישתה הנעימה והנקייה, בחוש ההומור הנעים, בקולגיאליות שלה עם העובדות האחרות.

במהרה נישאה, ילדה שני ילדים וכל חייה היו לפניה.

אבל אז התפרצה המחלה חשוכת המרפא – ומאז הייתה חוה רחוקה מכפר בלום. מרוחקת מהמשפחה. מפעם לפעם ביקרו אותה ידידיה – כולם כבר שוכני עפר היום, מלכה שגם ז”ל, חמדה ז”ל ולאחרונה גם מרים חדקל ז”ל.

בתקופת צלילותה התעניינה בכל, זכרה את כולם ושאלה על הכול. בזמנים אחרים חיה בתוך עולמה הסגור.

הסתיימו חיים של סבל. אך כל מי שזוכר אותה – יזכור את האישה הצעירה, הפעלתנית והנחמדה.

כך ראוי שנזכור את הנפטרים – זה החסד של אמת כפשוטו – חסד הזיכרון.

נזכור אותה בצער.

יהי זכרה ברוך

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן