פרובסט חיים

30.05.1955 – 02.04.1922
 

בן רגינה – רחל ונתן

חיים פרובסט נולד בשנת 1922 באוסטריה. אמו מתה עליו בילדותו, והדאגה לשני הילדים נפלה על האב. האב היה חייל בצבא אוסטריה-הונגריה והגיע לדרגת סמל. הוא היה קפדן, אוהב סדר – וכך גם חינך את בנו. גם את מקצועו, מקצוע השענות, הוריש לבנו. כן הקפיד ללמדו נגינה בכינור וחיים השיג הישגים נאים בכך. בשנת 1938 נכנס חיים לתנועת הנוער “תכלת-לבן” נצ”ח. היה זה כבר לאחר עליית היטלר לשלטון ולאחר כיבוש אוסטריה. האדמה בערה מתחת לרגלי היהודים ואנשים ניסו להציל לפחות את ילדיהם, אם לא את עצמם. כך נשלחה אחותו הצעירה של חיים לאנגליה, והוא צורף לעלייה הנוער ועלה ארצה. החיים החדשים במקום ההכשרה, אפיקים, היו מאוד לטעמו. מיד החל ללמוד עברית, התקדם יפה והיה אחד מהמצטיינים בחברת הנוער. העבודה בשדה שבתה את ליבו והוא נאבק על עבודה בחוץ. שם באפיקים גם מצא כר לפעילותו המוסיקאלית – השתתף במשך שנים בתזמורת עמק הירדן, כן נתן באקורדיון ותרם הרבה לגיבוש החברתי של החברה.

מהר מאוד התבלט חיים בשטח הביטחון. בידיעת הנשק, והיה בין השומרים הראשונים.

לקיבוץ כפר בלום הגיע חיים עם חברת נוער ג’ מאפיקים בשנת 1941, ומהר מאוד התערה בחיי המקום ותפס בו מקום בולט. עבד בענף המספוא ותרם הרבה לביסוס הענף. כן היה שומר שדות זמן ממושך – תפקיד בטחוני ראשון במעלה בתקופה ההיא. היה גם בין ראשוני הגפירים. כן תרם מיכולתו המוסיקאלית – ארגן מקהלה נאה וניצח עליה בכישרון, הופיע בנגינה במסיבות וכו’.

אדם ללא פשרות היה – דרש הרבה מעצמו ומאחרים. וכך בשטח הצבאי, בו עבר קורסים והתקדם.

תמיד מוכן לכל קריאה, לכל משימה. איש ישראלי שורשי, איש האדמה וההגנה.

נפל מכדור מרצחים במיטב ימיו.

יהי זכרו ברוך.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן