יהודה שגם

18.02.2002 – 06.02.1915
 
יהודה בא מדרום אפריקה. הוא היה צנוע ונחבא אל הכלים, למרות השכלתו הרחבה. עלה לארץ בנפרד, בלי תנועה ובלי ארגון. חי בארץ כ-10 שנים לפני שהגיע לקבוץ. למד חקלאות במקווה ישראל, היה בהרבה מקומות אחרים בארץ, והשתתף בהרבה פעילויות בארץ. לקבוץ הגיע לבד, והעדיף בילוי פרטי בבית, קריאה, התכתבות ושיחות פרטיות עם חברים על אירועים ציבוריים. אף כי היה בעל דעה שונה ועצמאית בנושאים רבים, גם בנושאים פוליטיים, לא דיבר על כך בציבור.

במשק עסק בעבודות שונות. עבד בגן הירק, היה בין מקימי הכרם. אחרי מלחמת יום הכפורים היה אחראי על המתנדבים בנוסף לעבודתו הרגילה. הוא דאג במסירות בלתי רגילה לזכויותיהם ורווחתם, וידא שלא ינוצלו וייהנו משהותם בקבוץ ובארץ. הקפיד במיוחד על כך שיטיילו ויכירו את האזור ואת הארץ.

תקופה ארוכה היה לו קשר עם צעירים. כשילדיו היו קטנים, והגיע תורו להשגיח על השכבת הילדים לישון, היה מרתק אותם בסיפור, שאחריו הילדים היו הולכים לישון בלי מילה, כמו סהרורים, שקועים עדיין בסיפור.

יחד עם מלכה הקים משפחה, וגידל שלושה ילדים. המשבר של יהודה, שממנו לא התאושש, היה פטירתה הפתאומית של מלכה. מאז הוא נשבר כליל. עשרים שנה חי בלעדיה, כאשר רק הילדים והנכדים האהובים שמרו עליו.

בדידותו גרמה לקושי הרבה שלו לקבל עזרה מאחרים. עד לתקופה האחרונה היה כמעט עצמאי, והשתדל לא להכביד על המשפחה ועל אחרים. לכן היה לו קשה בבית החולים, כשטיפלו בו סביב השעון. הוא לא רצה לחזור לבית כסיף ולהיות מעמסה על אחרים ועל המשפחה. יהודה נפטר בביתו, לאחר שחזר מבית החולים.

יהי זכרו ברוך.

 
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן