וילנסקי מוניה

30.01.2004 – 18.11.1918
 

מוניה נולד בעיירה ורקליאן שבפלך לטגלה בלטביה. בעיירה התגוררו כ-2,000 יהודים. מוניה היה הבן הבכור במשפחה בת 8 ילדים. האב, אברהם, היה זגג. אמא דינה הייתה מטפלת בילדים ובמשק בית וכן החזיקה חנות קטנה לכלי חרס, סירים, קערון וכו’. הילדים הגדולים השתלבו תמיד בעזרה במשק הבית ובחנות. מוניה למד בבית הספר המקומי בעיירה. הלימודים היו באידיש ואחר הצהריים למדו גם ב”חדר”. בגיל 15 הפסיק את לימודיו כדי לעזור בפרנסת המשפחה.

מוניה היה שייך לתנועת השומר הצעיר ובגיל 18, אחרי שהבין שאין עתיד ומקום להתפתחות במקום, החליט שחייב לחול שינוי בחייו. בשנת 1937, למרות התנגדות עזה של הוריו, עזב את הבית כדי להצטרף להכשרה לקראת עלייה ארצה. החווה שכנה בסבארה וחבריה עסקו בחקלאות ובעיבוד השטחים הנרחבים. מוניה השתלב בכל עבודות החקלאות עד שבעל החווה שם לב כי הוא מתמצא בעבודה עם סוסים וכך הפך להיות לעגלון המקומי – תפקיד חשוב כי הסוסים היו אמצעי התחבורה היחיד לעולם החיצון.

בזמן הזה התחילה העלייה הבלתי לגאלית, עלייה ב’ לארץ ישראל, ומוניה החליט לנצל הזדמנות זו ולעלות. מוניה רצה מידית להצטרף לגרעין האנגלו-בלטי שהיה הקבוץ החדש של התנועה הלטבית, אך בלחץ התנועה נשלח להצטרף לגרעין לטבי לקבוץ “הבונה” בחדרה, שהפך אחר כך לקבוץ דורות. גם שם עבד עם סוסים והשתלב מיד במעגל חיי הקבוץ. אחרי שנה בבנימינה הגיע לגבעת שוורץ והצטרף לעבודה בעגלונות לפלחה שהייתה אז בראשיתה. עיבדו כמה חלקות מפוצלות ליד הקרנטינה וכן את אדמות נעמה.

בשנים 1946-1945 שימש מוניה מרכז משק ובשנת 1951 נשלח כמדריך משקי לגרעין האנגלי, ששהה בבית העמק והיה מיועד להשלים את כפר בלום. שם פגש את לילה, שהייתה בגרעין, ואחרי נישואיהם חזרו לחיות בכפר בלום. היה חקלאי מעולה, ושימש מדריך ומנחה לבני המשק הצעירים. במשך השנים השתלב מוניה בחיים הציבוריים בקבוץ – היה מרכז משק וחבר בוועדות שונות כל זמן שיכול היה לשאת בעול. נודע בצניעותו וביושרו, וזכה להערכה רבה מצד חברי הקבוץ.

היה איש משפחה למופת – והקים עם לילה בית חם ליונה, דינה ואשר, והיה בהמשך סבא מאושר לנכדיו.

יהי זכרו ברוך.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן