סגרמן סטיקי (יוליאן)

11.05.1983 – 29.07.1920
 

יוליאן (סטיקי) סגרמן נולד במידלסבורו, אנגליה כאחד מחמישה ילדים. המשפחה הייתה בעלת הכרה יהודית גאה, שנטעה את אהבת ארץ ישראל בלבבות בניה. עם סיום לימודיו העיוניים והמקצועיים עבר סטיקי לעיר לידס לרגל עבודתו בחשמל, הצטרף גם ל”הבונים” והשתתף באופן פעיל בתנועה, במיוחד במחנות.

כבר אז השתקפה תכונתו היסודית: השאיפה לסדר ושלמות. במשך שמונה-עשר חודשים ועד גמר מלחמת העולם השנייה שירת בצבא הבריטי. עם שחרורו יצא להכשרה ב”בושם”. למרות שחבריו היו בהכשרה במקום אחר, הוא קיבל בקשת התנועה לחזק את הקבוצה הזו בכישוריו המיוחדים.

סטפי וסטיקי נפגשו ב”הבונים”, נישאו בקבוץ ההכשרה ועלו ב-1948. בטרם יציאתם עזר סטיקי לכפר בלום ברכישת מכון האספסת, הראשון בארץ, בלימוד תפעולו ואחזקתו ולכן גם עבד בענף החדש. ב-1951 נכנס סטיקי לחשמליה במשק, ריכז את הענף שנים רבות והעמיד תלמידים מספר. תקופת מה היה סטיקי נהג. הוא היה אחד מראשוני העובדים של מפעל ללוחות חשמל, ותרם לביסוסו בשנים הקריטיות.

משם הוא עבר למנפטת הצפון, לה הוא הקדיש את כל מרצו בימים ובלילות כאחראי לחשמל, במשך שבע שנים.

בשנים האחרונות עבר לעבוד בבית ההארחה והכניס שכלולים וסידורים טכניים על פי ראותו החדה והחוש הטכני שלו. הוא עבד ללא לאות למרות מחלתו.

אופן הסתלקותו מאתנו סימל אולי את אופיו במהלך כל חייו – המחלה הכריעה אותו בחטף, כשהוא באמצע העבודה ובמקום עבודתו, בשנת ה-62 של חייו.

יהי זכרו ברוך.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן