קסל פסח

24.05.1955 – 05.12.1916
 

בגיל רך נתייתם פסח קסל מאביו ועול קיומם וגידולם של שלושה ילדים (שני בנים ובת) רבץ על שיכמה של האם.

כבר ב”חדר” הצטיין בתפיסתו הטובה ובשנינותו. כן ניכר באהבתו לציור ולא אחת נתבקש לאייר ולקשט את קירות בית הספר בימי חג ומועד.

מגיל צעיר התמכר לקריאה ולילות שלמים היה שקוע בקריאה לאור עששיות נפט, בטרם היות חשמל בעיירה.

עם כניסתו לסניף תנועתנו בעיירתו נהיה מהר לאחד הפעילים, מנושאי קיומו של הסניף וממפחי החיים בו.

שנים רבות היה בהכשרה ותפקידיו – ארגון, משק ודאגה לקיום. לא זכה לעלות לפני מלחמת העולם השנייה (בהעדר רישיונות עלייה) ועם פרוץ המלחמה נדד שנים בברית המועצות, עד שזכה סוף סוף לברוח ויחד עם מוסיה ושלמה, שעוד תינוק היה, הגיעו דרך פולין וגרמניה אלינו לכפר בלום.

ליבו לא עמד לו במלחמת הקיום הקשה. נאלץ לפרוש מעבודה פיסית ומצא מותו בטרם עת בצהרי יומו.

–         איש היה –

והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלוהים וסר מרע (איוב א’, א’)

כזה היה פסח. ידוע מכאוב וחולי ועם זה תם וישר, סר מרע ואוהב אדם. כזה היה בנערותו, בהתמכרו בכל מאודו לעבודה התנועתית, והוא נושא בעול ומדרבן וממריץ, ממעיט לדבר ומרבה לעשות.

כזה היה בהכשרה – כאב מסור התרוצץ ודאג למקומות עבודה ולפת לחם, שנים ארוכות מאין אפשרויות עלייה, כי שערי האר ננעלו.

כזה היה כל שבע שנות גלגוליו ונדודיו ברחבי ברית המועצות, גם כשהמוות לא אחת רקד למול עיניו והרעב היה בא-ביתו הקבוע.

וכזה – בכל תחנות חייו עד יומו האחרון – דואג לכל ולכולם, והוא עצמו – האחרון בתור.

כזה הגיע לביתו-ביתנו. כזה הכרנוהו כולנו.

כזה יישאר חרות בזיכרון כל זוכריו-אוהביו עד עצם היום הזה.

יהי זכרו ברוך.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן