דגני שולמית

28.05.1981 – 04.07.1919
 

שולמית דגני נולדה בארה”ב למשפחה בעלת זיקה עמוקה לארץ-ישראל העובדת. עם הגיעה ארצה כנערה צעירה התמזגו בה שתי התרבויות והיא הייתה מסוגלת לחיות בהן באופן חפשי וטבעי, אם כי עיקר פעלה וודאי כל התמסרותה התמקדו במולדת ובקבוץ.

שולמית הגיעה לקבוץ האנגלו-בלטי בבנימינה בשנותיו הראשונות. כעבור זמן קצר הצטרפה לרשת החינוך, בה התמידה שנים כגננת ומורה. במסירות ויכולת רבה העמידה דורות של חניכים, ידעה לטפח את אישיותו של כל אחד ולטעת בו תודעה יהודית ואהבת טבע ומולדת. בסדר מופתי ובחריצות הנחילה הרגלי יום-יום, חוויות חג ומועד ופיתוח כישורים במלאכה ויצירה.

היא שפעה חיוניות, הומור וכושר הבעה, שמצאו את ביטויים בפיליטונים הרבים אחרי טיולים ומסיבות או ב”אפיקומן” המסורתי בסדרי פסח של הקבוץ.

אף בימיה האחרונים רשמה בבית החולים יומן, שהוא תעודה מרטיטה.

תפקידה האחרון היה הקמת “מועדון המלאכה” וניהולו. היא השקיעה בו שוב את כל מרצה וכישרונה, עד אשר פינה זו הייתה מסודרת למופת ולפי הנורמה הגבוהה, שהנחתה את כל מעשי ידיה. המועדון הפך למרכז פעילות מהנה לחברים מבוגרים וצעירים כאחד.

שולמית הייתה בת מסורה לאמה, שעברה אלינו בערוב ימיה. היא עצמה זכתה לריכוז משפחתה הענפה בכפר בלום והיוותה מרכז והשראה לגדול וקטן ביניהם.

נזכור אותה – מסורה, נבונה ובוטחת, אופטימית ומלאת שמחת חיים.

יהי זכרה ברוך.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן