ביתן שולמית (למי)

15.03.1994 – 09.04.1918
 

שולמית ביתן (למי) נולדה בארצות הברית לרחל ושמואל סגל. ביתם היה בית של יהודים נאמנים, ציונים-סוציאליסטיים גזעיים. למי ספגה את הערכים שליווה בכל חייה תוך בדיקה עצמאית וצללה לפעילות תנועתית.

שפת הבית הייתה אידיש ואהבת למי לשפה התפתחה בבית הספר “פולק שולע”. כאשר צעירי פועלי ציון פנו לילדי ארצות הברית, גילו בלמי מדריכה עתידית. מגיל עשר ועד עלייתה לארץ ישראל היא הייתה בין פעילי תנועת הנוער. למרות שבקבוצות הנוער היה סיפוק רב, ידעה למי שעתידה יהיה בעלייה. כאשר בגיל 15 פגשה בחיים והוא אז בן 20, נרקם הקשר שהסתיים בחתונה ובהגשמה. באפיקים הוקם הגרעין האנגלו-בלטי שאליו הצטרפו מספר חלוצים עולי הבונים מארצות הברית. הזוג הצעיר לא היסס והגיע עם הגרעין לנעמה שנהפכה לכפר בלום.

מסכת חייה של למי בכפר בלום כולל קשר עם התנועה המבוגרת בארה”ב, במיוחד עם הנשים החלוצות שאמה, רחל, הייתה בין מייסדיה. היא התכתבה עם הנותרים שלא הספיקו לעלות, ודיווחה על האירועים במולדת. היות ורכשה את העברית וידעה אנגלית ואידיש, הייתה מוזמנת לישיבות והתבקשה לארח משלחות בתוך כפר בלום ובארץ.

שנים רבות התמסרה למי למערכת החינוכית בקבוץ ובבית החינוך המשותף. בשנות המלחמה השתתפה בהגנה האזרחית. לימים עברה לצוות בית ההארחה וריכזה את הקורסים לאנגלית.

כל פעילויותיה לא היו על חשבון התמסרות לילדים, לנכדים ולימים לנינים.

את למי אפיינו אנושיות ואהדה לזולת תוך סלחנות לחולשות הקיימות. היא הייתה מוכנה להתנדב לכל קריאה ציבורית. בגבורה קיבלה את המכאובים המלווים כל בני אדם. לבסוף תכננה לחיות חיי פנסיה וליהינות מהחופש הצפוי. למי מתה על משכבה בחיוך על פניה – מוות בנשיקה שהייתה ראויה לה.

יהי זכרה ברוך.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן